jak zalogować się do m - doradcy

W panelu mDoradca znajduje się platforma szkoleniowa, przez którą doradca może zgłosić udział w szkoleniu DO KIDP.
 
Na portalu tym mogą Państwo sprawdzić swoje punkty za odbyte szkolenia w organizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Jeżeli odbywają Państwo szkolenia poza Krajową Izbą, certyfikaty załączają Państwo samodzielnie w panelu, zaś ich kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) przesyłają Państwo do Dolnośląskiego Oddziału KIDP w celu weryfikacji punktów.

 

 

Jak wygenerować hasło do portalu mDoradca?

1.    należy wejść na stronę www.mdoradca.pl

 

2.    należy kliknąć z prawej strony na ,,pierwsze logowanie” – system potem Państwa poprowadzi.

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x