Opłaty za szkolenia

Odpłatność za szkolenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP reguluje uchwała Zarządu DO KIDP nr 9/V/2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie odpłatności za szkolenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP.  

Odpłatność za szkolenia online Dolnośląskiego Oddziału KIDP regulują uchwały Zarządu DO KIDP nr 20/V/2020 z dnia 01.07.2020r. oraz uchwała nr 21/V/2020 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie odpłatności za szkolenia online Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

Prosimy, aby przy dokonywaniu płatności na konto Dolnośląskiego Oddziału KIDP podawali Państwo:

Nr FV za którą dokonywana jest płatność lub nazwisko doradcy podatkowego i datę szkolenia (prosimy nie podawać nazwy firmy, gdyż lista doradców podatkowych jest imienna i po nazwie firmy trudno jest księgowości zidentyfikować przelew).

TYTUŁEM: NAZWISKO, nr Faktury, SZKOLENIE „DATA”.


 
 
 
 
 
 

 

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x