jak zawiesić/wznowić wykonywanie zawodu doradcy podatkowego

Zawiadomienie o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania zawodu

Doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 6 miesięcy (art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym).

Osoby nowo wpisane na listę doradców podatkowych mają 30 dni od daty wpisu na listę doradców podatkowych na poinformowanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych o zamiarze niewykonywania zawodu przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia wpisu (art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym).

W obydwu przypadkach zgłoszone przerwy są traktowane jako zawieszenie wykonywania zawodu.

Doradca podatkowy, który zawiesił wykonywanie zawodu musi pamiętać o tym, iż zbyt długie niepodejmowanie wykonywania zawodu, przez ponad 5 kolejnych lat skutkować będzie skreśleniem z listy doradców podatkowych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b. ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Członek Izby, który zgłosił zawieszenie wykonywanie zawodu, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich na mocy UCHWAŁY 55/2010 Trzeciego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 17 stycznia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości składek członkowskich.

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x