podatki Harmonogram szkoleń i wydarzeń na I półrocze 2020r.
podatki najbliższe szkolenia
podatki Regulamin szkoleń Dolnośląskiego Oddziału KIDP
podatki Opłaty za szkolenia
podatki punktacja szkoleń