Uchwała Nr 28/V/2019 z dnia 05.09.2019r.

Uchwała Nr 28/V/2019

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych  z dnia 05.09.2019r.

 

 

w sprawie organizacji IX Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic” w dniach 29-30 listopada 2019r. w Hotelu NH Collection Olomouc Congress w Ołomuńcu (Czechy) we współpracy z Izbą Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

 

 

Na podstawie § 44 ust.1 pkt 1 i 3 w związku § 44 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz na podstawie § 47a ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanawia zorganizować IX konferencję z cyklu ,,Podatki bez granic” w dniach 29-30 listopada 2019r. w Hotelu NH Collection Olomunc Congress w Ołomuńcu (Czechy) we współpracy z głównym organizatorem - Izbą Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

 

§ 2

Współorganizatorzy ustalą warunki wzajemnej współpracy przy organizacji powyższego wydarzenia w drodze porozumień.

 

§ 3

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ustala odpłatność za udział w powyższej konferencji w wysokości:

 

a)      530,00 zł bruttodla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich  - udział w części merytorycznej konferencji (bez noclegów);


 

b)      955,00 zł bruttodla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich - pełny udział w konferencji z dwoma noclegami (28/29  i 29/30.11.2019r.) w pokoju dwuosobowym,

 

 

c)      1260,00 zł bruttodla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich - pełny udział w konferencji z dwoma noclegami (28/29 i 29/30.11.2019r.) w pokoju jednoosobowym.

 

 

d)     340,00 zł brutto – udział osoby towarzyszącej w uroczystej kolacji w dniu 29.11.2019r.

 

 

e)      765,00 zł brutto – udział osoby towarzyszącej w uroczystej kolacji w dniu 29.11.2019r. oraz dwa noclegi (28/29 i 29/30.11.2019r.) w pokoju dwuosobowym,

 

 


§ 4

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ustala odpłatność za dodatkowy nocleg w dniu 30.11./01.12.2019r. w wysokości:

a)      nocleg w pokoju dwuosobowym – 220,00 zł brutto,

b)      nocleg w pokoju jednoosobowym – 365,00 zł brutto.


 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Oddziału.

 

 

Głosowanie:

liczba glosujących: 5

za: 5

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Podejmując działania organizacyjne związane z przygotowaniem IX Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2019r. w Hotelu NH Collection Olomunc Congress w Ołomuńcu (Czechy), Zarząd DO KIDP postanowił podjąć przedmiotową uchwałę i ustalić odpłatność za udział w konferencji dla doradców podatkowych z Polski,  a także odpłatność za udział w części integracyjnej osób towarzyszących doradcom podatkowym (bez możliwości wzięcia udziału w części merytorycznej konferencji).

Postanowiono również określić ramy współpracy między Współorganizatorami. Współpraca z Izbą Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej zostanie określona na podstawie porozumienia o wspólnej organizacji konferencji, a między Dolnośląskim a Śląskim Oddziałem KIDP na podstawie porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu, zawartym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z par. 44 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x