uchwała nr 7/V/2019 z dnia 28.02.2019

Uchwała Nr 7/V/2019

  Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 28.02.2019r.

 

w sprawie objęcia patronatem merytorycznym Konferencji

,,CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL REPORTING AND TAX SYSTEMS”,

organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

w dniach 23-24 maja 2019r.

 

 

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP postanawia objąć patronatem merytorycznym konferencję  ,,CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL REPORTING AND TAX SYSTEMS”, organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w dniach 23-24 maja 2019r. we Wrocławiu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

Głosowanie:

liczba głosujących: 7

za: 7

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

   

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanowił objąć patronatem merytorycznym konferencję  ,, CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL REPORTING AND TAX SYSTEMS”, organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w dniach 23-24 maja 2019r., w celu propagowania zawodu doradcy podatkowego wśród studentów i środowiska akademickiego we Wrocławiu.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x