Uchwała Nr 47/V/2018 z dnia 10.10.2018

Uchwała Nr 47/V/2018

 

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców

Podatkowych z dnia 10.10.2018.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu IX Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach edycji 2018/2019

 

 

 

Na podstawie § 44 ust.4 oraz 47a ust.5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP postanowił zatwierdzić Regulamin IX Dolnośląskiego Konkursu wiedzy o Podatkach 2018/2019, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

                                              

 

 

Głosowanie:

liczba głosujących: 6

za: 6

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

UZASADNIENIE

 

          W związku z przystąpieniem do kolejnej, IX edycji konkursu wiedzy o podatkach edycji 2018/2019,  Zarząd DO KIDP postanowił podjąć stosowną uchwałę ustalającą zasady organizacji konkursu. Konkurs wiedzy o podatkach ma na celu m.in. popularyzację zawodu doradcy podatkowego wśród młodzieży i stanowi realizację zadania określonego w § 44 ust.4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Wydatki związane z organizacją konkursu zostaną pokryte z poz. WS4 (konto 501-1-6) preliminarza Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x