uchwała nr 29/V/2018 z dnia 07.08.2018

Uchwała Nr 29/V/2018

 

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców

Podatkowych z dnia 07.08.2018 r.

 

w sprawie odpłatności za udział w VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic” w dniu 12-13 października 2018r. w Hotelu Scandic Wrocław we Wrocławiu.

 

 

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt. 3 oraz § 47 a ust. 5 i 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych podjął decyzję w sprawie odpłatności za udział w VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic” w dniach 12-13 października 2018r. w Hotelu Scandic Wrocław we Wrocławiu w następujących wysokościach:

 

 

Odpłatność dla doradcy podatkowego:

 

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami) pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 2 osobowym

 

 650,00 zł brutto

II

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami) pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 1-osobowym

 

720,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami) udział w części merytorycznej (bez noclegu i uroczystej kolacji)

 

240,00 zł brutto

IV

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami) udział w części merytorycznej z uroczystą kolacją (bez noclegu)

 

450,00 zł brutto

 

 

 

 

 

Odpłatność dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu:

 

I

Osoba towarzysząca - udział w bankiecie z noclegiem (12/13.10.2018)  w pokoju 2 osobowym

 

530,00 zł brutto

II

Osoba towarzysząca - udział w uroczystej kolacji (bez noclegu)

360,00 zł brutto

 

 

Odpłaność dla doradcy podatkowego z Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej:

 

I

Doradca podatkowy - pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 2 osobowym

 

 250,00 euro brutto

II

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami) pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 1-osobowym

 

280,00 euro brutto

 

 

Odpłaność dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu z Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej:

 

I

Osoba towarzysząca - udział w uroczystej kolacji z noclegiem (12/13.10.2018)  w pokoju 2 osobowym

 

130,00 euro brutto

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Oddziału.

 

 

Głosowanie:

liczba glosujących: 5

za: 5

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Podejmując działania organizacyjne związane z przygotowaniem VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 12-13.10.2018r. w Hotelu Scandic we Wrocławiu, Zarząd DO KIDP postanowił podjąć przedmiotową uchwałę i ustalić odpłatność za udział w konferencji doradców podatkowych z Polski i Czech, a także odpłatność za udział w części integracyjnej osób towarzyszącym doradcom podatkowym (bez możliwości wzięcia udziału w części merytorycznej konferencji).

 

 


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x