uchwała nr 24/V/2018 z dnia 25.06.2018r.

Uchwała Nr 24/V/2018

 

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 25.06.2018r.

 

w sprawie organizacji wspólnego szkolenia z Podlaskim i Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

Na podstawie § 44 ust.1 pkt 1 i 3 oraz § 44 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanawia zorganizować wspólne szkolenie z Podlaskim i Warmińsko – Mazurskim Oddziałem KIDP w dniach 23-25.09.2018r. w Biebrzańskim Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym Bartlowizna i Dwór Bartla ul. Nadbiebrzańska 32; 19-110 Goniądz o tematyce: „Występowanie przed Sądami Administracyjnymi”.

 

 

 

§ 2

Zarząd Dolnośląskiego, Podlaskiego i  Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ustalą warunki wzajemnej współpracy przy organizacji powyższego szkolenia w drodze porozumienia.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

 

 

 

Głosowanie:

liczba glosujących: 8

za: 8

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych podjął uchwałę w sprawie organizacji wspólnego szkolenia z Podlaskim i Warmińsko – Mazurskim Oddziałem KIDP, w dniach 23-25.09.2018r. w Biebrzańskim Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym Bartlowizna i Dwór Bartla ul. Nadbiebrzańska 32; 19-110 Goniądz, o tematyce: „Występowanie przed Sądami Administracyjnymi”.

Współpraca między Oddziałami zostanie określona na podstawie porozumienia    o wspólnym przedsięwzięciu, zawartym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z par. 44 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x