Regulamin szkoleń Dolnośląskiego Oddziału KIDP

Uchwała Nr 9/V/2020

 

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 24.02.2020 r.

 

w sprawie Regulaminu szkoleń Dolnośląskiego Oddziału KIDPNa podstawie § 44 ust.1 pkt. 3 i § 47a pkt.7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanawia uchwalić Regulamin szkoleń Dolnośląskiego Oddziału KIDP, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Z dniem 24.02.2020 r. traci moc uchwała Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP nr 19/V/2018r. z dnia 11.06.2018r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

                                                                             

 

Głosowanie:

liczba glosujących: 9

za: 8

przeciw: 0

wstrzymało się: 1

 

UZASADNIENIE

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanowił uchwalić nowy Regulamin Szkoleń Dolnośląskiego Oddziału KIDP, uchylając jednocześnie regulamin dotychczas  obowiązujący. Nowy regulamin powstał ze względu na konieczność uporządkowania kwestii organizacyjnych związanych z przygotowywaniem szkoleń DO KIDP.

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x