uchwała nr 17/V/2018 z dnia 25.05.2018r.

Uchwała Nr 17/V/2018

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 25.05.2018 r.

w sprawie powołania Kapituły

Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

 

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt  4 i § 47a pkt. 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP uchwala co następuje:

 

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych powołuje Kapitułę Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

 

§ 2

W skład Kapituły wchodzą, zgodnie z Regulaminem Kapituły Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.:

1.      członkowie Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP:

a)      Pani Teresa Kujawińska – Werner,

b)      Pan Marian Sworobowicz,

c)      Pan Janusz Juchnowicz,

d)      Pan Robert Motyka.

 

2.      laureaci platynowego dyplomu przyznanego przez Kapitułę Dolnośląskiego Oddziału KIDP:

a)      Pani Mirosława Zachar,

b)      Pan dr Jacek Andrzej Zieliński,

c)      Pani Alicja Marciniak,

d)      Pani Danuta Bącler;

 

3.      jeden z Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego – Pan Waldemar Szewc.

 

4.      Sekretarz Kapituły DO KIDP powołany uchwałą Zarządu DO KIDP nr 16/V/2018r. z dnia 25.05.2018r.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

 

§ 4

Traci moc uchwała nr 46/2014 z 10.10.2014r.

 

 

Głosowanie:

liczba glosujących: 7

za: 7

przeciw:0

wstrzymało się:0

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych podjął powyższą uchwałę zgodnie  z obowiązującym Regulaminem Kapituły Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x