uchwała nr 16/V/2018 z dnia 25.05.2018r.

Uchwała Nr 16/V/2018

 

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców

Podatkowych z dnia 25.05.2018r.

 

w sprawie wyboru Sekretarza Kapituły Dolnośląskiego Oddziału

Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

 

 

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt  4 i § 47a pkt. 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z § 5 ust.5 Regulaminu Kapituły Dolnośląskiego Oddziału KIDP, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP uchwala co następuje:

 

                                                                          

§ 1

 

Zarząd DO KIDP postanawia powołać na Sekretarza Kapituły Dolnośląskiego Oddziału KIDP Pana Andrzeja Kempę – doradcę podatkowego nr wpisu 02973 na okres trwania V kadencji Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

 

                                                                

§ 3

 

Traci moc uchwała nr 34/2014 z 29.08.2014r.

 

 

 

Głosowanie:

liczba glosujących: 7

za: 7

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych podjął powyższą uchwałę zgodnie  z obowiązującym Regulaminem Kapituły Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x