uchwała nr 13/V/2018 z dnia 23.04.2018r.

Uchwała Nr 13/V/2018

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 23.04.2018 r.

 

w sprawie objęcia dofinansowaniem  udziału doradcy podatkowego w studiach podyplomowych ,,Finanse i prawo podatkowe w doradztwie podatkowym”, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

 

Na podstawie § 47a pkt. 5 i 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP postanawia dofinansować udział doradcy podatkowego w  studiach podyplomowych ,,Finanse i prawo podatkowe w doradztwie podatkowym”, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w wysokości 30% odpłatności.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie:

liczba głosujących: 8

za:8

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP postanowił dofinansować udział doradcy podatkowego w  studiach podyplomowych ,,Finanse i prawo podatkowe w doradztwie podatkowym”, umożliwiając doradcom podatkowym skorzystanie z kolejnej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x