uchwała nr 12/V/2018 z dnia 23.04.2018

Uchwała Nr 12/V/2018

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 23.04.2018 r.

 

w sprawie objęcia patronatem merytorycznym studiów podyplomowych dla osób zajmujących się doradztwem podatkowym i finansami, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

 

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP postanawia objąć patronatem merytorycznym studia podyplomowe ,,Finanse i prawo podatkowe w doradztwie podatkowym”, organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie:

liczba głosujących: 8

za:8

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP postanowił objąć patronatem merytorycznym studia podyplomowe ,,Finanse i prawo podatkowe w doradztwie podatkowym”, organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w celu propagowania zawodu doradcy podatkowego.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x