uchwała nr 11/V/2018 z dnia 23.04.2018r.

Uchwała Nr 11/V/2018


Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 23.04.2018r.

 

w sprawie ustalenia odpłatności dla uczestników szkolenia Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu

w dniach 08-09 czerwca 2018 roku

 

 

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt. 3 i § 47 a ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanawia zorganizować szkolenie wyjazdowe Dolnośląskiego Oddziału KIDP w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu z wykładowcą Panem Michałem Krawczykiem („VAT w obrocie międzynarodowym – transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT oraz split payment”) w dniach 08-09.06.2018r.

 

 

§ 2

 

 Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanawia ustalić odpłatność za udział w powyższym szkoleniu w wysokości:

 

 

a)      350,00 zł ryczałt brutto - udział w dwudniowym szkoleniu z 1 noclegiem w pok. 2 - osobowym i z bankietem dla doradcy podatkowego niezalegającego ze składkami,

 

b)      426,00 zł ryczałt brutto udział w dwudniowym szkoleniu z 1 noclegiem w pok. 1 - osobowym i z bankietem dla doradcy podatkowego niezalegającego ze składkami,

 

 

c)      180,00 zł ryczałt brutto – udział w dwudniowym szkoleniu bez noclegu i bankietu dla doradcy podatkowego niezalegającego ze składkami,

 

§3

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ustala odpłatność za udział w powyższym szkoleniu dla doradcy podatkowego zalegającego z płatnością składek członkowskich powyżej trzech miesięcy - w wysokości dwukrotności kwot wskazanych w § 2.

 

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

 

 

 

 

 

Głosowanie:

liczba głosujących: 7

za: 7

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanowił zorganizować szkolenie w dniach 08-09.06.2018r.w Karpaczu, realizując tym samym zadania statutowe: prowadzenie działalności szkoleniowej i integrowanie środowiska doradców podatkowych.

 


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x