uchwała nr 7/V/2018 z dnia 23.03.2018r.

Uchwała Nr 7/V/2018

 

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców

Podatkowych z dnia 23.03.2018 r.

 

w sprawie organizacji Pikniku rodzinnego dla doradców

podatkowych w dniu 12 maja 2018 roku.

 

 

Na podstawie § 44 ust. 1 oraz 47a ust.5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP uchwala co następuje:

 

                                                                      

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP postanawia zorganizować z okazji Dnia Doradcy Podatkowego spotkanie integracyjne – rodzinny piknik doradców podatkowych w dniu 12 maja 2018r. w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu.

 

                                                                               § 2

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP ustala limit 5 osób najbliższych, towarzyszących doradcy podatkowemu podczas pikniku, które mogą wziąć udział w pikniku po cenie wskazanej w § 3 niniejszej uchwały. Do limitu 5 osób nie wlicza się dzieci do lat 3.

                                                                               

 

§ 3

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP ustala odpłatność za udział w pikniku dla osób wskazanych w § 2 w następującej wysokości:

 

  1. 70,00 zł brutto – dla doradcy podatkowego i osoby powyżej 14 roku życia,

  2. 40,00 zł brutto-  dla dzieci i młodzieży do lat 14.

Bezpłatnie dzieci do lat trzech.

 

 

 

§ 4

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP ustala odpłatność za udział w pikniku dla innych osób, niż wskazane w § 2 w wysokości:

  1. 170 zł brutto dla osoby powyżej 14 roku życia

b. 150 zł brutto-  dla dzieci i młodzieży do lat 14.

 

 

                                                                              § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Oddziału.

 

 

 

 

Głosowanie:

liczba głosujących: 9

za:9

przeciw:0

wstrzymało się: 0 

UZASADNIENIE

 

          Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanowił zorganizować Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych, zapewniając doradcom podatkowym z regionu możliwość integracji. Powyższy piknik jest organizowany od wielu lat i stanowi stały element obchodów Dnia Doradcy Podatkowego na Dolnym Śląsku.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x