uchwała nr 3/V/2018 z dnia 05.03.2018

Uchwała Nr 3/V/2018


Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 05 marca 2018r.

 

w sprawie powołania stałych Komisji przy Zarządzie Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

 

Na podstawie § 47a ust 6 oraz § 48 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych powołuje stałe Komisje

problemowe i ustala skład osobowy poszczególnych Komisji:

 

1)      Komisja ds. szkoleń, integracji i praktyk zawodowych:

Przewodniczący – Andrzej Kempa

Członkowie: Teresa Kujawińska - Werner, Janusz Juchnowicz, Robert Motyka

 

2)      Komisja ds. Ofert:

Przewodniczący – Marian Sworobowicz

Członkowie: Sebastian Ząbczyk, Andrzej Kempa, Teresa Kujawińska - Werner

 

3)      Komisja ds. promocji zawodu i komunikacji zewnętrznej:

Przewodniczący: dr Krzysztof Biernacki

Członkowie: Mirosława Zachar, Sebastian Ząbczyk

 

 

                                                                   § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www. Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

                                                                                                  

 

 

Głosowanie:

liczba glosujących: 8

za: 8

przeciw: 0

wstrzymało się: 0


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x