uchwała nr 2/V/2018 z dnia 05.03.2018

Uchwała Nr 2/V/2018


Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 05 marca 2018r.

 

w sprawie Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

 

Na podstawie § 47a ust. 10 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala Regulamin Funkcjonowania Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

§ 2

 

Regulamin Funkcjonowania Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www.

                                                                                                  

 

Głosowanie:

liczba glosujących: 8

za: 8

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 


Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x