uchwała nr 1/V/2018 z dnia 27.02.2018r.

Uchwała Nr 1/V/2018


Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 27.02.2018r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Zarządu DO KIDP

 

 

Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanawia  o wyborze następujących funkcji w Zarządzie Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Przewodniczący: dr Jacek Andrzej Zieliński,

Zastępca Przewodniczącego: Mirosława Zachar,

Zastępca Przewodniczącego: Sebastian Ząbczyk,

Skarbnik: Teresa Kujawińska – Werner,

Sekretarz: Andrzej Kempa.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Głosowanie:

liczba głosujących: 9

za: 9

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x