jak można uzyskać ubezpieczenie OC

Przypominamy, iż doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych zawarła Umowę Generalną, która umożliwia doradcom skorzystanie z systemu elektronicznej obsługi wniosków ubezpieczeniowych.

 

JAK ZAWRZEĆ LUB PRZEDŁUŻYĆ UMOWĘ OC?

1. Zalogować się na swój login i hasło w elektronicznym systemie obsługi OC  na stronie www.krdp.pl (zakładka dla doradcy).
Kliknij tutaj, aby przejść do elektronicznego systemu wniosków:
Osoby, które nie pamiętają tych danych proszone są o kontakt z biurem DO KIDP.


Osoby, które po raz pierwszy korzystają z systemu klikają w link "pierwszy wniosek" i generują swój unikalny login i hasło.

 

2. Należy uzupełnić wszystkie dane -  wysokość ubezpieczenia, ewentualną ilość szkód itp., a także sprawdzić czy dane adresowe są nadal aktualne.

3. Wniosek należy wydrukować i podpisać. Prawidłowo wydrukowany wniosek zawiera miejsce na podpis doradcy.

4. Wniosek wraz z dowodem opłacenia składki należy przesłać niezwłocznie (nie później niż na dzień przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej) na adres:

 

BIURO KIDP

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310

02-362 Warszawa

 

Polisy OC w formie papierowej wydawane są TYLKO na wniosek doradcy podatkowego. Jednocześnie doradca, po dokonaniu wpłaty na ubezpieczenie OC i odnotowaniu tego faktu w biurze KIDP, może po ponownym zalogowaniu wydrukować certyfikat ubezpieczenia, który jest dokumentem elektronicznym potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach złożonego wcześniej wniosku zgodnie z art. 809 KC.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 32/2010 Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych  z dnia 16 stycznia 2010r., doradcy podatkowi mają obowiązek składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy, za wyjątkiem umów zawieranych za pośrednictwem Izby.”

 

Oświadczenia należy wysyłać bezpośrednio do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych na adres:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310
02-362 Warszawa

 

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x