Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym, który działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z pózn. zmianami). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwila wpisu na listę (tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.


W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, poprzedzony 16 wojewódzkimi zgromadzeniami wyborczymi. W toku obrad dokonany został wybór organów Izby , uchwalono statut i podjęto szereg uchwal regulujących zasady przyszłego funkcjonowania samorządu. Tym samym dokonało się to, do czego od lat dążyło środowisko osób, które swą aktywność zawodową związały z doradztwem podatkowym. Nasz samorząd zawodowy stał się faktem.

Zgodnie z Uchwala Nr 10/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. utworzono 16 oddziałów regionalnych.


KONTAKT:

Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Oddział Dolnośląski
ul. Plac Solny 16/406

50-062 Wrocław

tel.: +48 71 342 15 13 
e-mail: sekretariat@kidp.wroclaw.pl

e-mail II : dolnoslaski@kidp.pl


Biuro jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 16:00


Konto Dolnośląskiego Oddziału - wpłaty na szkolenia i inne:

3811 4011 2400 0040 0430 0010 11 

 

e-mail do komunikacji z Biurem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie: biuro@kidp.pl

 

 

podatki Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego i Zastępcy Rzecznika