Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym, który działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z pózn. zmianami). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.
Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.
W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, poprzedzony 16 wojewódzkimi zgromadzeniami wyborczymi. W toku obrad dokonany został wybór organów Izby, uchwalono statut i podjęto szereg uchwał regulujących zasady przyszłego funkcjonowania samorządu. Tym samym dokonało się to, do czego od lat dążyło środowisko osób, które swą aktywność zawodową związały z doradztwem podatkowym. Nasz samorząd zawodowy stał się faktem.

Zgodnie z Uchwala Nr 10/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. utworzono 16 oddziałów regionalnych.

KONTAKT:

Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Oddział Dolnośląski

ul. Plac Solny 16/406

50-062Wrocław


tel.:+48 71 342 15 13

e-mail:dolnoslaski@kidp.pl


Biuro jest czynne:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Konto Dolnośląskiego Oddziału - wpłaty na szkolenia i inne:

38 1140 1124 0000 4004 3000 1011

Opłata z tytułu wpisu na listę doradców podatkowych - konta indywidualne

(nr kont przesyłane są wraz z zaproszeniem na ślubowanie)

Składki członkowskie - konta indywidualne

(nr konta można sprawdzić w panelu mDoradca)

Ubezpieczenia OC w ramach umowy generalnej zTUiR Warta S.A.

(nr konta podany we wniosku o ubezpieczenie)


PRACOWNICY DO KIDP:


Martyna Czajkowska- Gluz

Kierownik Biura DO KIDP

Tel: + 48 71 722 42 46

e-mail:martyna.czajkowska-gluz@kidp.pl


Anna Mróź

Specjalista ds. administracyjno- księgowych

Tel: + 48 71 342 15 13

e-mail:anna.mroz@kidp.pl


Joanna Skibińska

Specjalista ds. szkoleń

Tel: +48 71 722 42 45

e-mail:joanna.skibinska@kidp.pl


Kontakt z Biurem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie:

Tel: 693 920 360

e-mail:  biuro@kidp.pl