Uhonorowani przez Kapitułę


UHONORWANI PRZEZ KAPITUŁĘ DO KIDP:

 

Medale przyznane osobom i instytucjom  spoza samorządu:

 1. Pan Sędzia Ryszard Pęk - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - za wieloletnią współpracę przy organizacji Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”.

   

 2. Lubuski Oddział KIDP - za wieloletnią współpracę przy organizacji Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”.

   

 3. Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A. za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP - 2016r.

   

 4. Poseł Lidia Geringer de Oedenberg- za całokształt, za otwarte serce za patronowanie Konkursowi „Wiedzo o podatkach”, upowszechnianie tej wiedzy oraz popularyzację zawodu doradcy podatkowego- 2016r.

   

 5. InsERT S.A. za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP - 2019r.

 

Dyplomy specjalne:

 • dla Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych za propagowanie pozytywnych działań i inicjowanie pomocy na rzecz członków samorządu zawodowego oraz w podziękowaniu za podejmowanie projektów służących budowaniu relacji i poczucia jedności wśród doradców podatkowych – 2015r.,

 • dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego za przychylność i zaangażowanie w realizację wspólnych działań na rzecz dolnośląskich przedsiębiorców i promowanie zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz w podziękowaniu za  podjęty trud kształtowania świadomości podatkowej  mieszkańców Dolnego Śląska – 2015r.,

 • dla Pana Grzegorza Romana za życzliwość, wsparcie i czynne zaangażowanie w podejmowaniu wspólnych inicjatyw dla dobra społeczności lokalnej Dolnego Śląska i pomoc w promowaniu roli zawodu doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie  – 2015r.,

 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu za wspólną pracę na rzecz edukacji prawnej młodzieży i udostępnienie pola do edukacji podatkowej- 2016r

 • InsERT S.A. za wsparcie VII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Podatki bez granic” po przez uczestnictwo w charakterze Partnera w konferencji oraz wsparcia organizowanego przez DO KIDP Konkursy „Wiedzy o podatkach”-2016r.

 • Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - za propagowanie, inicjowanie i utrwalanie pozytywnych działań na rzecz członków samorządu zawodowego oraz w podziękowaniu za podejmowanie projektów służących budowaniu relacji i poczucia jedności wśród doradców podatkowych, a także za zaangażowanie i życzliwość okazaną w czasie wieloletniej współpracy.

 • Pani Europoseł Lidia Geringer de Oedenberg - za wyjątkowe zaangażowanie i wsparcie wykazane w wielu działaniach podejmowanych przez samorząd zawodowy doradców podatkowych oraz w podziękowaniu za życzliwość okazaną w czasie wieloletniej współpracy, w tym w szczególności za wspieranie projektów na rzecz podnoszenia świadomości podatkowej wśród młodzieży Dolnego Śląska, a także za czynny udział w  propagowaniu wiedzy o Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”.,

 • Pan Marian Zachar - za wyjątkowe osobiste zaangażowanie i wsparcie wykazane w wielu działaniach inicjowanych przez samorząd zawodowy oraz w podziękowaniu za pomoc i życzliwość okazaną w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz doradców podatkowych Dolnego Śląska, a także w uznaniu szczególnej roli, którą Pan pełni w działaniach na rzecz integracji środowiska doradców podatkowych.

 • Przemysław Kuszaj z firmy Wolters Kluwer S. A. - za przychylność i zaangażowanie w realizację wspólnych działań na rzecz doradców podatkowych Dolnego Śląska oraz  w podziękowaniu za życzliwość, pomoc i wsparcie okazane w codziennej pracy na rzecz samorządu zawodowego.

Medale przyznane członkom  samorządu:

 1. Pan Andrzej Kempa – 2015r.

 2. Pani Teresa Kujawińska – Werner – 2015r.

 3. Pani Alicja Marciniak – 2015r.

 4. Pani Barbara Mieczkowska – 2015r.

 5. Pan Marian Sworobowicz – 2015r.

 6. Pan Waldemar Szewc – 2015r.

 7. Pani Alicja Wysocka – 2015r.

 8. Pani Mirosława Zachar – 2015r.

 9. Pan Sławomir Zieleń – 2015r.

 10. Pan dr Jacek Zieliński – 2015r.

 11. Pani Danuta Bącler-2016r.

 12. Pan Krzysztof Mickiewicz - 2019

 13. Pani Brygida Mizera – 2019

 14. Pan Robert Wrzesiński – 2019

 15. Pani Iga Huk – 2019

 16. Pan Tomasz Sikorski – 2019

 17. Pan Bogdan Zieliński – 2019

 18. Pan Reginald Mierzwa – 2019

 19. Pan Władysław Rosa - 2019

 

uhonorowani platynowym dyplomem uznania:

 1. Pani Alicja Wysocka – 2009r.

 2. Pan Sławomir Zieleń – 2009r.

 3. Pan Waldemar Szewc – 2009r.

 4. Pan Marian Sworobowicz – 2009r.

 5. Pani Mirosława Zachar – 2009r.

 6. Pani Barbara Mieczkowska – 2009r.

 7. Pani Teresa Kujawińska – Werner- 2009r.

 8. Pan dr Jacek Zieliński  - 2010r.

 9. Pani Halina Piątkowska - 2010r.

 10. Pani Ilona Pacyniak - 2010r.

 11. Pani Alicja Marciniak - 2010r.

 12. Pan Józef Tas - 2010r.

 13. Pan Andrzej Kempa - 2010r.

 14. Pani Danuta Bącler – 2015r.

 15. Pan Krzysztof Mickiewicz – 2015r.

 16. Pani Brygida Mizera – 2015r.

 17. Pan Robert Wrzesiński – 2015r.

 18. Pani Iga Huk - 2016r.

 19. Pan Tomasz Sikorski- 2016r.

 20. Pani Aneta Chmura – 2019r.,

 21. Pani Grażyna Wysocka – 2019r.,

 22. Pan Janusz Juchnowicz - 2019r.,

 23. Pan Robert Motyka – 2019r.

 24. Pan Krzysztof Kapalski – 2019r.

 25. Pan Sebastian Ząbczyk – 2019r.

 26. Pani Teresa Stańczyk – 2019r.,

 27. Pani Lidia Janicka – 2019r.,

   

uhonorowani złotym dyplomem uznania:


 1. Pan Andrzej Marcinowski – 2009r.

 2. Pan Piotr Bujacz – 2009r.

 3. Pan Robert Wrzesiński – 2009r.

 4. Pan Krzysztof Musiał – 2009r.

 5. Pan Józef Tas – 2009r.

 6. Pani Halina Piątkowska – 2009r.

 7. Pani Alicja Marciniak – 2009r.

 8. Pani Aneta Chmura – 2015r.

 9. Pani Barbara Cholewińska – 2015r.

 10. Pani Iga Huk – 2015r.

 11. Pan Reginald Mierzwa – 2015r.

 12. Pan Władysław Rosa – 2015r.

 13. Pan Tomasz Sikorski – 2015r.

 14. Pani Teresa Stańczyk – 2015r.

 15. Pani Grażyna Wysocka – 2015r.

 16. Pan Janusz Juchnowicz-2016

 17. Pan Robert Motyka-2016

 18. Pani Ewa Rodziewicz-2016

 19. Pani Joanna Kraj – Plenkiewicz – 2019r.,

 20. Pan Tomasz Gawron – 2019r.,

 21. Pan dr Krzysztof Biernacki – 2019r.,

   

uhonorowani srebrnym dyplomem uznania:


 1. Pani Grażyna Bujacz - 2009

 2. Pan Jerzy Suchecki – 2009r.

 3. Pani Urszula Machnik – 2009r.

 4. Pan Bogdan Szymański – 2009r.

 5. Pani Halina Kuźmińska – 2009r.

 6. Pan Andrzej Kempa – 2009r.

 7. Pani Danuta Bącler  – 2009r.

 8. Pani Barbara Cholewińska – 2009r.

 9. Pani Teresa Stańczyk – 2009r.

 10. Pan Marek Ćwikłowski – 2009r.

 11. Pani Brygida Mizera – 2009r.

 12. Pan Artur Bućko – 2009r.

 13. Pan Krzysztof Mickiewicz

 14. Pani Ilona Pacyniak – 2009r.

 15. Pan Bogdan Zieliński – 2009r.

 16. Pani Leopoldyna Zielińska – 2009r.

 17. Pan dr Jacek Zieliński – 2009r.

 18. Pani Danuta Dobosz – 2009r.

 19. Pani Grażyna Rysiakiewicz – 2009r.

 20. Pan Paweł Jackowski  - 2015r.

 21. Pani Lidia Janicka – 2015r.

 22. Pan Janusz Juchnowicz – 2015r.

 23. Pan Robert Motyka – 2015r.

 24. Pani Ewa Rodziewicz – 2015r.

 25. Pan Rafał Szafraniec – 2015r.

 26. Pan Krzysztof Kapalski-2016r.

 27. Pan Sebastian Ząbczyk-2016r

 28. Pani Danuta Basoń-2016r

 29. Pani Lila Lekka – 2019r.,

 30. Pan Kazimierz Lekki – 2019r.,


uhonorowani dyplomem jubileuszowym:

1. Pan Czesław Kita – 2009r.

 

 

uhonorowani dyplomem specjalnym (pracowniczym)


 1. Pani Martyna Czajkowska – Gluz,
 2. Pani Teresa Musiewicz


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x