Uhonorowani przez Kapitułę

UHONORWANI PRZEZ KAPITUŁĘ DO KIDP:


Medale przyznane osobom i instytucjom spoza samorządu:


1. Pan Sędzia Ryszard Pęk - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - za wieloletnią współpracę przy organizacji Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”. – 2015 r.


2. Lubuski Oddział KIDP - za wieloletnią współpracę przy organizacji Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”. – 2015 r.


3. Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A. za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2016 r.


4. Poseł Lidia Geringer de Oedenberg- za całokształt, za otwarte serce za patronowanie Konkursowi „Wiedzo o podatkach”, upowszechnianie tej wiedzy oraz popularyzację zawodu doradcy podatkowego- 2016 r.


5. InsERT S.A. za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2019 r.


6. Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej - za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


7. Stowarzyszenie Doradców Podatkowych na Ukrainie - za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


8. Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


9. Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych - za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


10. dr Jadwiga Szafraniec - Prezes Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu – za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


11. dr Dagmara Dominik-Ogińska - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. – za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


12. prof. dr hab. Karol Kiczka - Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Rada Konsultacyjna Interesariuszy Zewnętrznych działająca przy WPAE Uwr). – za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


13. prof. dr hab. Ryszard Mastalski – za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


14. Ing. Radek Neužil, LL.M. - Sekretarz Czeskiej Izby Doradców Podatkowych – za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


15. dr Herbert Becherer - Przewodniczący Izby Doradców Podatkowych Turyngii – za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


16. dr Teresa Cebrowska - Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. – za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.


17. dr Monika Król - Stępień - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski – za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP – 2021 r.Dyplomy specjalne:


· dla Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych za propagowanie pozytywnych działań i inicjowanie pomocy na rzecz członków samorządu zawodowego oraz w podziękowaniu za podejmowanie projektów służących budowaniu relacji i poczucia jedności wśród doradców podatkowych – 2015 r.,


· dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego za przychylność i zaangażowanie w realizację wspólnych działań na rzecz dolnośląskich przedsiębiorców i promowanie zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz w podziękowaniu za podjęty trud kształtowania świadomości podatkowej mieszkańców Dolnego Śląska – 2015 r.,


· dla Pana Grzegorza Romana za życzliwość, wsparcie i czynne zaangażowanie w podejmowaniu wspólnych inicjatyw dla dobra społeczności lokalnej Dolnego Śląska i pomoc w promowaniu roli zawodu doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie – 2015 r.,


· Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu za wspólną pracę na rzecz edukacji prawnej młodzieży i udostępnienie pola do edukacji podatkowej – 2016 r.,


· InsERT S.A. za wsparcie VII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Podatki bez granic” po przez uczestnictwo w charakterze Partnera w konferencji oraz wsparcia organizowanego przez DO KIDP Konkursy „Wiedzy o podatkach”- 2016 r.


· Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - za propagowanie, inicjowanie i utrwalanie pozytywnych działań na rzecz członków samorządu zawodowego oraz w podziękowaniu za podejmowanie projektów służących budowaniu relacji i poczucia jedności wśród doradców podatkowych, a także za zaangażowanie i życzliwość okazaną w czasie wieloletniej współpracy.


· Pani Europoseł Lidia Geringer de Oedenberg - za wyjątkowe zaangażowanie i wsparcie wykazane w wielu działaniach podejmowanych przez samorząd zawodowy doradców podatkowych oraz w podziękowaniu za życzliwość okazaną w czasie wieloletniej współpracy, w tym w szczególności za wspieranie projektów na rzecz podnoszenia świadomości podatkowej wśród młodzieży Dolnego Śląska, a także za czynny udział w propagowaniu wiedzy o Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”.,


· Pan Marian Zachar - za wyjątkowe osobiste zaangażowanie i wsparcie wykazane w wielu działaniach inicjowanych przez samorząd zawodowy oraz w podziękowaniu za pomoc i życzliwość okazaną w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz doradców podatkowych Dolnego Śląska, a także w uznaniu szczególnej roli, którą Pan pełni w działaniach na rzecz integracji środowiska doradców podatkowych.,


· Przemysław Kuszaj z firmy Wolters Kluwer S. A. - za przychylność i zaangażowanie w realizację wspólnych działań na rzecz doradców podatkowych Dolnego Śląska oraz w podziękowaniu za życzliwość, pomoc i wsparcie okazane w codziennej pracy na rzecz samorządu zawodowego.


Medale przyznane członkom samorządu:


1. Pan Andrzej Kempa – 2015

2. Pani Teresa Kujawińska – Werner – 2015

3. Pani Alicja Marciniak – 2015

4. Pani Barbara Mieczkowska – 2015

5. Pan Marian Sworobowicz – 2015

6. Pan Waldemar Szewc – 2015

7. Pani Alicja Wysocka – 2015

8. Pani Mirosława Zachar – 2015

9. Pan Sławomir Zieleń – 2015

10. Pan dr Jacek Zieliński – 2015

11. Pani Danuta Bącler-2016

12. Pan Krzysztof Mickiewicz - 2019

13. Pani Brygida Mizera – 2019

14. Pan Robert Wrzesiński – 2019

15. Pani Iga Huk – 2019

16. Pan Tomasz Sikorski – 2019

17. Pan Bogdan Zieliński – 2019

18. Pan Reginald Mierzwa – 2019

19. Pan Władysław Rosa – 2019

20. Pan Sebastian Ząbczyk – 2021

21. dr Krzysztof Biernacki – 2021

22. Robert Motyka – 2021

23. Aneta Chmura – 2021

24. Grażyna Wysocka – 2021

25. Teresa Stańczyk – 2021

26. Lidia Janicka – 2021

27. Urszula Machnik - 2021uhonorowani platynowym dyplomem uznania:


1. Pani Alicja Wysocka – 2009

2. Pan Sławomir Zieleń – 2009

3. Pan Waldemar Szewc – 2009

4. Pan Marian Sworobowicz – 2009

5. Pani Mirosława Zachar – 2009

6. Pani Barbara Mieczkowska – 2009

7. Pani Teresa Kujawińska – Werner- 2009

8. Pan dr Jacek Zieliński - 2010

9. Pani Halina Piątkowska - 2010

10. Pani Ilona Pacyniak - 2010

11. Pani Alicja Marciniak - 2010

12. Pan Józef Tas - 2010

13. Pan Andrzej Kempa - 2010

14. Pani Danuta Bącler – 2015

15. Pan Krzysztof Mickiewicz – 2015

16. Pani Brygida Mizera – 2015

17. Pan Robert Wrzesiński – 2015

18. Pani Iga Huk - 2016

19. Pan Tomasz Sikorski- 2016

20. Pani Aneta Chmura – 2019

21. Pani Grażyna Wysocka – 2019

22. Pan Janusz Juchnowicz - 2019

23. Pan Robert Motyka – 2019

24. Pan Krzysztof Kapalski – 2019

25. Pan Sebastian Ząbczyk – 2019

26. Pani Teresa Stańczyk – 2019

27. Pani Lidia Janicka – 2019uhonorowani złotym dyplomem uznania:


1. Pan Andrzej Marcinowski – 2009

2. Pan Piotr Bujacz – 2009

3. Pan Robert Wrzesiński – 2009

4. Pan Krzysztof Musiał – 2009

5. Pan Józef Tas – 2009

6. Pani Halina Piątkowska – 2009

7. Pani Alicja Marciniak – 2009

8. Pani Aneta Chmura – 2015

9. Pani Barbara Cholewińska – 2015

10. Pani Iga Huk – 2015

11. Pan Reginald Mierzwa – 2015

12. Pan Władysław Rosa – 2015

13. Pan Tomasz Sikorski – 2015

14. Pani Teresa Stańczyk – 2015

15. Pani Grażyna Wysocka – 2015

16. Pan Janusz Juchnowicz-2016

17. Pan Robert Motyka-2016

18. Pani Ewa Rodziewicz-2016

19. Pani Joanna Kraj – Plenkiewicz – 2019

20. Pan Tomasz Gawron – 2019

21. Pan dr Krzysztof Biernacki – 2019uhonorowani srebrnym dyplomem uznania:


1. Pani Grażyna Bujacz – 2009

2. Pan Jerzy Suchecki – 2009

3. Pani Urszula Machnik – 2009

4. Pan Bogdan Szymański – 2009

5. Pani Halina Kuźmińska – 2009

6. Pan Andrzej Kempa – 2009

7. Pani Danuta Bącler – 2009

8. Pani Barbara Cholewińska – 2009

9. Pani Teresa Stańczyk – 2009

10. Pan Marek Ćwikłowski – 2009

11. Pani Brygida Mizera – 2009

12. Pan Artur Bućko – 2009

13. Pan Krzysztof Mickiewicz - 2009

14. Pani Ilona Pacyniak – 2009

15. Pan Bogdan Zieliński – 2009

16. Pani Leopoldyna Zielińska – 2009

17. Pan dr Jacek Zieliński – 2009

18. Pani Danuta Dobosz – 2009

19. Pani Grażyna Rysiakiewicz – 2009

20. Pan Paweł Jackowski - 2015

21. Pani Lidia Janicka – 2015

22. Pan Janusz Juchnowicz – 2015

23. Pan Robert Motyka – 2015

24. Pani Ewa Rodziewicz – 2015

25. Pan Rafał Szafraniec – 2015

26. Pan Krzysztof Kapalski-2016

27. Pan Sebastian Ząbczyk-2016

28. Pani Danuta Basoń-2016

29. Pani Lila Lekka – 2019

30. Pan Kazimierz Lekki – 2019ruhonorowani dyplomem jubileuszowym:


1. Pan Czesław Kita – 2009


uhonorowani dyplomem specjalnym (pracowniczym)


1. Pani Martyna Czajkowska – Gluz

2. Pani Teresa MusiewiczKontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x