Poprzedni skład Kapituły DO KIDP

W latach ubiegłych w skład Kapituły DO KIDP wchodzili:

marzec 2009r. – kwiecień 2010r.:

członkowie Zarządu DO KIDP II kadencji:

Pani Mirosława Zachar

Pani Barbara Mieczkowska

Pan Waldemar Szewc

Pani Teresa Kujawińska – Werner

Pani Halina Piątkowska

Pan Józef Tas

Pan Andrzej Kempa

Pani Ilona Pacyniak

Pani Alicja Marciniak

przedstawiciel Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego II kadencji,

Jubilaci uhonorowani platynowym dyplomem.


kwiecień 2010r. – październik 2014r.:

członkowie Zarządu DOKIDP III kadencji:

Pani Barbara Mieczkowska

Pani Teresa Kujawińska – Werner

Pani Danuta Bącler

Pan Andrzej Kempa

Pan Rafał Szafraniec

Pani Barbara Cholewińska

Pani Iga Huk

Pani Lidia Janicka

Pani Ilona Pacyniak

Pan Tomasz Sikorski

Pan Bogdan Szymański

przedstawiciel Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego

Jubilaci uhonorowani platynowym dyplomem.


październik 2014r. – maj 2018r.:

członkowie Zarządu DOKIDP IV kadencji:

Pani Danuta Bącler

Pani Teresa Kujawińska – Werner

Pan Robert Motyka

Pan Marian Sworobowicz

Laureaci platynowego dyplomu:

Pani Alicja Marciniak – Przewodnicząca Kapituły

Pani Mirosława Zachar

Pan dr Jacek Zieliński

Pan Józef Tas

przedstawiciel Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego: Pan Waldemar Szewc

Sekretarz Kapituły: Pan Andrzej Kempa


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x