KAPITUŁA DOLNOŚLASKIEGO ODDZIAŁU KIDP:


Kapituła DO KIDP powołana przez Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP w 2009 r. ma na celu wyróżnienie tych doradców podatkowych, którzy działają aktywnie na rzecz samorządu. Poprzez docenianie pracy na rzecz korporacji wzmacnia się poczucie przynależności korporacyjnej i zachęca do współpracy w ramach środowiska doradców podatkowych.

Celem Kapituły DO KIDP jest uhonorowanie doradców podatkowych, którzy w szczególny sposób angażują się w życie samorządu doradców podatkowych, przyczyniają się do kształtowania wizerunku i wzrostu prestiżu zawodu doradcy podatkowego oraz z okazji jubileuszu wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Formy honorowania wyróżnionych przez kapitułę doradców podatkowych to dyplomy (srebrny, złoty i platynowy) oraz okazjonalne medale. Dyplomy i medale wręczane są raz do roku, w trakcie obchodów Dnia Doradcy Podatkowego lub innego spotkania doradców podatkowych o charakterze uroczystym i integracyjnym. Coroczny cykl wręczania wyróżnień, zakłócony został trwającą od 2020 roku pandemią spowodowaną rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2.


Obecny skład Kapituły DO KIDP (październik 2022 r. – nadal):

Członkowie Kapituły: Alicja, Marciniak, Marian Sworobowicz, Mirosława Zachar, Danuta Bącler, dr Jacek Andrzej Zieliński, Waldemar Szewc, Maciej Piotrowski, Kamil Wiśniewski, Sebastian Ząbczyk, Iga Huk.

Funkcję Sekretarza Kapituły pełni Pan Marian Sworobowicz. Rola Sekretarza jest szczególna, gdyż ma on zapewnić ciągłość działania Kapituły DO KIDP pomiędzy następującymi po sobie kadencjami Zarządu i sprawować pieczę nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Kapituły.


Pliki do pobrania