Kapituła DO KIDP

KAPITUŁA DOLNOŚLASKIEGO ODDZIAŁU KIDP:


Kapituła DO KIDP powołana przez Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP w 2009 r. ma na celu wyróżnienie tych doradców podatkowych, którzy działają aktywnie na rzecz samorządu. Poprzez docenianie pracy na rzecz korporacji wzmacnia się poczucie przynależności korporacyjnej i zachęca do współpracy w ramach środowiska doradców podatkowych.

Celem Kapituły DO KIDP jest uhonorowanie doradców podatkowych, którzy w szczególny sposób angażują się w życie samorządu doradców podatkowych, przyczyniają się do kształtowania wizerunku i wzrostu prestiżu zawodu doradcy podatkowego oraz z okazji jubileuszu wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Formy honorowania wyróżnionych przez kapitułę doradców podatkowych to dyplomy (srebrny, złoty i platynowy) oraz okazjonalne medale. Dyplomy i medale wręczane są raz do roku, w trakcie obchodów Dnia Doradcy Podatkowego lub innego spotkania doradców podatkowych o charakterze uroczystym i integracyjnym. Coroczny cykl wręczania wyróżnień, zakłócony został trwającą od 2020 roku pandemią spowodowaną rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2.


Obecny skład Kapituły DO KIDP(maj 2018 r. – nadal):

Alicja Marciniak – Przewodnicząca Kapituły

Marian Sworobowicz – Sekretarz Kapituły

Członkowie Kapituły: Mirosława Zachar, Danuta Bącler, Teresa Kujawińska – Werner, dr Jacek Andrzej Zieliński, Waldemar Szewc.

Funkcję Sekretarza Kapituły do 2020 r. pełnił Pan Andrzej Kempa. Na tym stanowisku zastąpił go Pan Janusz Juchnowicz. W chwili obecnej rolę tę pełni Pan Marian Sworobowicz. Rola Sekretarza jest szczególna, gdyż ma on zapewnić ciągłość działania Kapituły DO KIDP pomiędzy następującymi po sobie kadencjami Zarządu i sprawować pieczę nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Kapituły.


Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x