punktacja szkoleń

Doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych  według zasad określonych w rozdziale IV a zasad etyki doradców podatkowych.

 

Doradca podatkowy, wykonując ten obowiązek, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie 2 kolejnych lat, przy czym w jednym roku obowiązany jest uzyskać minimum 25 % dwuletniego limitu. (8 punktów).

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x