Ważne linki

Linki

Zachodniopomorski Oddział KIDP: www.zachodniopomorski.kidp.pl
Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP: www.kujawsko-pomorski.kidp.pl
Lubelski Oddział KIDP: www.lubelski.kidp.pl
Lubuski Oddział KIDP: www.lubuski.kidp.pl
Łódzki Oddział KIDP: www.lodzki.kidp.pl
Małopolski Oddział KIDP: www.malopolski.kidp.pl
Mazowiecki Oddział KIDP: www.mazowiecki.kidp.pl
Opolski Oddział KIDP : www.kidp.opole.pl
Podkarpacki Oddział KIDP : www.podkarpacki.kidp.pl
Pomorski Oddział KIDP : www.kidp.pomorze.pl
Śląski Oddział KIDP : www.slaski.kidp.pl
Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP : www.warminsko-mazurski.kidp.pl
Wielkopolski Oddział KlDP : www.wielkopolski.kidp.pl
Podlaski Oddział KIDP: www.podlaski.kidp.pl
Świętokrzyski Oddział KIDP: www.swietokrzyski.kidp.pl

podatkiParlament, Rząd RP:
Sejm RP: www.sejm.gov.pl
Senat RP: www.senat.gov.pl
Kancelaria Premiera RP: www.kprm.gov.pl
podatkiIzby Skarbowe:
podatkiMinisterstwa RP:
Ministerstwo Finansów:
Ministerstwo Skarbu Państwa:
Misterstwo Gospodarki:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
Ministerstwo Sprawiedliwości:
Ministerstwo Infrastruktury:
Ministerstwo Zdrowia:
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Ministerstwo Obrony Narodowej:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Ministerstwo Środowiska:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

 

 INNE:
Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl/
Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239
ZUS www.zus.pl
Służba Celna RP www.mf.gov.pl
GUS www.stat.gov.pl/gus
Wolters Kluwer Polska www.wolterskluwer.pl
Unimex http://www.unimex.pl/
 

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x