Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w prawie pracy
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 99 / 195
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-06-13
Data zakończenia: 2023-06-13
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na Webinarium

„Zmiany w prawie pracy”

w dniu 13.06.2023 r. (wtorek) w godz. 09.30 – 15.00

Wykładowca: Jarosław Uhornicki - Nadinspektor pracy

Od kwietnia 1995r. – do chwili obecnej – aktywny inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu – aktualnie zajmowane stanowisko: nadinspektor pracy koordynujący pracę zespołu inspektorów pracy w Jeleniej Górze.

Doświadczenie w zakresie wykładów (stała współpraca):

- od 2007r. prowadzenie wykładów dla firmy szkoleniowo – doradczej Biuro „System”  w Częstochowie (wykłady z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy),

- wieloletnia (od 2004 roku) współpraca z Ośrodkiem Szkoleniowo-Doradczym EXANDI w Zielonej Górze (wykłady z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu legalności zatrudnienia),

- od 2019 roku wykłady dla B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu sp. z o.o. w Jeleniej Górze (wykłady z zakresu legalności zatrudnienia).

INFORMACJE OGÓLNE:

Termin zgłoszeń: do dnia 11.06.2023 r. w panelu mDoradca: https://mdoradca.krdp.pl/.

Termin bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia w panelu mDoradca: do 11.06.2023 r.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie, Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 100% ustalonej odpłatności za szkolenie zgodnie z uchwałą 20/VI/2022 Zarządu DO KIDP z dnia 14.09.2022 r.

W przypadku niskiej frekwencji Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. 

Program szkolenia w załączniku (zakładka pliki)

OPŁATA ZA SZKOLENIE i SPOSÓB PŁATNOŚCI:

· Doradca podatkowy niezalegający ze składkami – 99,00 zł brutto,

· Pracownik Doradcy Podatkowego nie zalegającego ze składkami – 150,00 zł brutto.

Zgodnie z uchwałą 20/VI/2022 Zarządu DO KIDP z dnia 14 września 2022 r. w szkoleniach Dolnośląskiego Oddziału KIDP mogą wziąć udział doradcy podatkowi, ich pracownicy i inne osoby, które nie posiadają żadnych zaległości z płatnościami na rzecz DO KIDP oraz nie posiadają zaległości z tytułu składek członkowskich w wysokości powyżej 360,00 zł.

Faktury będą dostępne po szkoleniu, do pobrania w panelu mDoradca. Płatność przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, tytuł przelewu: Imię i nazwisko, nr faktury, data szkolenia.

LINK DO SZKOLENIA:

Indywidualny link do rejestracji zostanie wysłany na adres mailowy wskazany przez uczestnika w zgłoszeniu na szkolenie. Podanie błędnego adresu wiąże się z brakiem dostępu do transmisji. Prosimy sprawdzić rano w dniu szkolenia, czy otrzymali Państwo link i czy działa prawidłowo. W przypadku braku linku, prosimy o pilny kontakt z Biurem DO KIDP.

Problemy techniczne w dniu szkolenia należy zgłosić do Biura DO KIDP niezwłocznie po ich wystąpieniu (w tym samym dniu) mailem lub telefoniczne.

UWAGA!!! Prosimy sprawdzić czy wszystkie dane podane w zgłoszeniu na szkolenie w panelu mDoradca są prawidłowe (dane do wystawienia faktury, adres mailowy). Biuro DO KIDP posługuje się wyłącznie danymi podanymi w zgłoszeniu, a nie tymi ogólnie dostępnymi w mDoradcy. Często wskazane w zgłoszeniu dane do faktury są niepełne lub niezgodne z tymi dostępnymi w GUS i CEIDG


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x