Szczegóły szkolenia / imprezy

SLIM VAT-3 i najnowsze orzecznictwo w zakresie VAT (NSA, TSUE)
Kategoria: Slim VAT -3
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 21 / 195
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-04-14
Data zakończenia: 2023-04-14
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na Webinarium

„SLIM VAT – 3 i najnowsze orzecznictwo w zakresie VAT (NSA, TSUE)”

w dniu 14.04.2023 r. (piątek) w godz. 10.00 – 14.00

Wykładowca: dr Marcin Pacyna adwokat, doradca podatkowy

Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym (CIT i PIT dla przedsiębiorców), prawie spółek handlowych, w tym procesach przekształceniowych (aporty, przekształcenia, podziały, połączenia), postępowaniach podatkowych, kontrolnych i procedurze sądowoadministracyjnej.

Brał udział jako pełnomocnik przed trybunałami i sądami krajowymi oraz międzynarodowymi w sprawach o znaczeniu systemowym, zakończonych uchwałami Naczelnego Sądu Administracyjnego lub wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE (np. zagadnienia uzupełnienia braków pism, wpływ wyroków karnych na sprawy podatkowe, zgodność z prawem UE sankcji VAT).

Autor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego, opublikowanych na łamach Wydawnictwa Podatkowego „Gofin” oraz Grupy Wydawniczej „Infor” (min. „Gazeta Prawna”, „Gazeta Podatkowa”, „Biuletyn dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnik VAT”, „Przegląd Podatku dochodowego”) oraz autor i współautor wielu książek o tematyce podatkowej.

W latach 2004-2015 był wykładowcą na Podyplomowych Studiach Podatkowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa wytaczane przez organy podatkowe”.

Jako wykładowca z zakresu prawa podatkowego przeprowadził od 2005 r. ponad tysiąc szkoleń i kursów.

INFORMACJE OGÓLNE:

Termin zgłoszeń: do dnia 12.04.2023 r. w panelu mDoradca: https://mdoradca.krdp.pl/.

Termin bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia w panelu mDoradca: do 12.04.2023 r.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie, Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 100% ustalonej odpłatności za szkolenie zgodnie z uchwałą 20/VI/2022 Zarządu DO KIDP z dnia 14.09.2022 r.

W przypadku niskiej frekwencji Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Program szkolenia w załączniku

OPŁATA ZA SZKOLENIE i SPOSÓB PŁATNOŚCI:

· Doradca podatkowy niezalegający ze składkami – 99,00 zł brutto,

· Pracownik Doradcy Podatkowego nie zalegającego ze składkami – 150,00 zł brutto.

Zgodnie z uchwałą 20/VI/2022 Zarządu DO KIDP z dnia 14 września 2022 r. w szkoleniach Dolnośląskiego Oddziału KIDP mogą wziąć udział doradcy podatkowi, ich pracownicy i inne osoby, które nie posiadają żadnych zaległości z płatnościami na rzecz DO KIDP oraz nie posiadają zaległości z tytułu składek członkowskich w wysokości powyżej 360,00 zł.

Faktury będą dostępne po szkoleniu, do pobrania w panelu mDoradca. Płatność przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, tytuł przelewu: Imię i nazwisko, nr faktury, data szkolenia.

LINK DO SZKOLENIA:

Indywidualny link do rejestracji zostanie wysłany na adres mailowy wskazany przez uczestnika w zgłoszeniu na szkolenie. Podanie błędnego adresu wiąże się z brakiem dostępu do transmisji. Prosimy sprawdzić rano w dniu szkolenia, czy otrzymali Państwo link i czy działa prawidłowo. W przypadku braku linku, prosimy o pilny kontakt z Biurem DO KIDP.

Problemy techniczne w dniu szkolenia należy zgłosić do Biura DO KIDP niezwłocznie po ich wystąpieniu (w tym samym dniu) mailem lub telefoniczne.

UWAGA!!! Prosimy sprawdzić czy wszystkie dane podane w zgłoszeniu na szkolenie w panelu mDoradca są prawidłowe (dane do wystawienia faktury, adres mailowy). Biuro DO KIDP posługuje się wyłącznie danymi podanymi w zgłoszeniu, a nie tymi ogólnie dostępnymi w mDoradcy. Często wskazane w zgłoszeniu dane do faktury są niepełne lub niezgodne z tymi dostępnymi w GUS i CEIDG


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x