Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek u źródła
Kategoria: Podatek u źródła
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 0 / 195
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-02-03
Data zakończenia: 2023-02-03
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


SZKOLENIE ODWOŁANE Z POWODU NISKIEJ FREKWENCJIZarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na Webinarium

„Podatek u źródła”

w dniu 03.02.2023 r. (piątek) w godz. 09.30 – 15.00

Wykładowca: dr Bartosz Kubista 

Doradca podatkowy nr wpisu 12474. MANAGING COUNSEL w GRUPIE LEADER.

Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca. 

Specjalizuje się w tematyce cen transferowych oraz w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług. Autor publikacji naukowych poświęconych odpowiedzialności solidarnej w podatku od towarów i usług, zasadom korekty podatku od towarów i usług w postępowaniu upadłościowym oraz dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji.

W kwietniu 2013 roku ukończył szkolenie trenerskie w przedmiocie przeprowadzania i realizacji szkoleń. Od kwietnia 2015 r. stale współpracuje z Fundacją Rozwoju Rachunkowości jako Trener z zakresu prawa podatkowego oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W toku swojej kariery trenerskiej prowadził szkolenia m.in. dla Narodowego Funduszu Zdrowia, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców prywatnych.

Jeden ze współzałożycieli, a w latach 2013-2015 Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju świadomości prawnej młodzieży „Street Law – Katowice”, prowadzącego nieodpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu podstaw prawa dla młodzieży liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Śląskiego.

Partner w GLC. Adwokat (członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, leg. KAT/Adw./1668),  Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Stały trener przy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Katowicach oraz Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie. W kwietniu 2014 r. ukończył Kurs prowadzenia szkoleń. W swoim dorobku ma ponad 750 godzin szkoleniowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Grupy Tauron, czy Unilever. Specjalizuje się w tematyce prawa podatkowego, handlowego i gospodarczego

INFORMACJE OGÓLNE:

Termin zgłoszeń: do dnia 01.02.2023 r. w panelu mDoradca: https://mdoradca.krdp.pl/.

Termin bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia w panelu mDoradca: do 01.02.2023 r.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie, Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie zgodnie z uchwałą 13/VI/2022 Zarządu DO KIDP z dnia 27.07.2022 r.

W przypadku niskiej frekwencji Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

OPŁATA ZA SZKOLENIE i SPOSÓB PŁATNOŚCI:

· Doradca podatkowy niezalegający ze składkami – 99,00 zł brutto,

· Pracownik Doradcy Podatkowego nie zalegającego ze składkami – 150,00 zł brutto.

Zgodnie z uchwałą 13/VI/2022 Zarządu DO KIDP z dnia 27 lipca 2022 r. w szkoleniach Dolnośląskiego Oddziału KIDP mogą wziąć udział doradcy podatkowi, ich pracownicy i inne osoby, które nie posiadają żadnych zaległości z płatnościami na rzecz DO KIDP oraz nie posiadają zaległości z tytułu składek członkowskich w wysokości powyżej 360,00 zł.

Faktury będą dostępne po szkoleniu, do pobrania w panelu mDoradca. Płatność przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, tytuł przelewu: Imię i nazwisko, nr faktury, data szkolenia.

LINK DO SZKOLENIA:

Indywidualny link do rejestracji zostanie wysłany na adres mailowy wskazany przez uczestnika w zgłoszeniu na szkolenie. Podanie błędnego adresu wiąże się z brakiem dostępu do transmisji. Prosimy sprawdzić rano w dniu szkolenia, czy otrzymali Państwo link i czy działa prawidłowo. W przypadku braku linku, prosimy o pilny kontakt z Biurem DO KIDP.

Problemy techniczne w dniu szkolenia należy zgłosić do Biura DO KIDP niezwłocznie po ich wystąpieniu (w tym samym dniu) mailem lub telefoniczne.

UWAGA!!! Prosimy sprawdzić czy wszystkie dane podane w zgłoszeniu na szkolenie w panelu mDoradca są prawidłowe (dane do wystawienia faktury, adres mailowy). Biuro DO KIDP posługuje się wyłącznie danymi podanymi w zgłoszeniu, a nie tymi ogólnie dostępnymi w mDoradcy. Często wskazane w zgłoszeniu dane do faktury są niepełne lub niezgodne z tymi dostępnymi w GUS i CEIDG


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x