Szczegóły szkolenia / imprezy

Cykl nr 4 - Zagadnienia wybrane Kodeksu cywilnego - cz. 2
Kategoria: Spółki prawa handlowego oraz wybrane zagadnienia Kodeksu cywilnego
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 1.0
Zgłoszenia: 32 / 195
Koszty:  25.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
25.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
25.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-04-04
Data zakończenia: 2023-04-04
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na

Cykl nr 4

Zagadnienia wybrane Kodeksu cywilnego

- Kary umowne, odszkodowanie – jako rekompensata za niewykonanie umowy – zakres pojęciowy, skutki prawne, przedawnienie

- Poręczenia, pożyczki, odnowienie długu – zakres pojęciowy, skutki prawne,

- Ugoda i cesja – kiedy może zostać zawarta, warunki i skutki prawne.

w dniu 04.04.2023 r. (wtorek) w godz. 09.00 – 10.30

Wykładowca: Marzena Zdyrko- Woźniak

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych weWrocławiu (nr wpisu 2655), właściciel Kancelarii Prawnej świadczącej pomoc prawną dla biznesu,

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego a także studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz studiów podyplomowych z prawa własności intelektualnej ukończonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Komisji ds. Promocji zawodu, komunikacji i mediów w OIRP we Wrocławiu, szkoleniowiec.

Specjalizacja: prawo gospodarcze, w tym prawo spółek handlowych (zakładanie spółek, łączenie, podział i przekształcenia, likwidacje, aporty, wydzielanie zorganizowanych części przedsiębiorstw), prawo umów (opiniowanie, sporządzanie i negocjacje warunków), prawo własność intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji).

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT CYKLU 4 SPOTKAŃ

· Szkolenia będą odbywać się raz w miesiącu od stycznia do kwietnia 2023 r. po 1, 5 h.

· Cykl 1 , 2 dotycz Spółek prawa handlowego – regulacja KSH, Cykl 3,4 omawiane będą zagadnienia z Kodeksu cywilnego

· Zgłoszenia przez panel mdoradca mDoradca - LOGOWANIE DO SYSTEMU (krdp.pl)

ODPŁATNOŚĆ ZA JEDNO SZKOLENIE:

· Doradca podatkowy niezalegający ze składkami – 25,00 zł brutto,

· Pracownik Doradcy Podatkowego nie zalegającego ze składkami – 40,00 zł brutto.

Zgodnie z uchwałą 20/VI/2022 Zarządu DO KIDP z dnia 14 września 2022 r. w szkoleniach Dolnośląskiego Oddziału KIDP mogą wziąć udział doradcy podatkowi, ich pracownicy i inne osoby, które nie posiadają żadnych zaległości z płatnościami na rzecz DO KIDP oraz nie posiadają zaległości z tytułu składek członkowskich w wysokości powyżej 360,00 zł.

Faktury będą dostępne po szkoleniu, do pobrania w panelu mDoradca. Płatność przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, tytuł przelewu: Imię i nazwisko, nr faktury, data szkolenia.

LINK DO SZKOLENIA:

Indywidualny link do rejestracji zostanie wysłany na adres mailowy wskazany przez uczestnika w zgłoszeniu na szkolenie. Podanie błędnego adresu wiąże się z brakiem dostępu do transmisji. Prosimy sprawdzić rano w dniu szkolenia, czy otrzymali Państwo link i czy działa prawidłowo. W przypadku braku linku, prosimy o pilny kontakt z Biurem DO KIDP.

Problemy techniczne w dniu szkolenia należy zgłosić do Biura DO KIDP niezwłocznie po ich wystąpieniu (w tym samym dniu) mailem lub telefoniczne.

UWAGA!!! Prosimy sprawdzić czy wszystkie dane podane w zgłoszeniu na szkolenie w panelu mDoradca są prawidłowe (dane do wystawienia faktury, adres mailowy). Biuro DO KIDP posługuje się wyłącznie danymi podanymi w zgłoszeniu, a nie tymi ogólnie dostępnymi w mDoradcy. Często wskazane w zgłoszeniu dane do faktury są niepełne lub niezgodne z tymi dostępnymi w GUS i CEIDG


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x