Szczegóły szkolenia / imprezy

Filary zarządzania kancelarią doradztwa podatkowego - Warsztat
Kategoria: Filary zarządzania kancelarią doradztwa podatkowego
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 6 / 12
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-11-29
Data zakończenia: 2022-11-29
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na warsztat

w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek)

(w godz. 11.00 – 14:00)

Filary zarządzania kancelarią doradztwa podatkowego”

wykładowca: dr Waldemar Szewc

Miejsce szkolenia

Biuro Dolnośląskiego Oddziału KIDP

Pl. Solny 16/406, Wrocław

Odpłatność za szkolenie:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

249,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z uchwałą 13/VI/2022 Zarządu DO KIDP z dnia 27 lipca 2022 r. w szkoleniach Dolnośląskiego Oddziału KIDP mogą wziąć udział doradcy podatkowi, ich pracownicy i inne osoby, które nie posiadają żadnych zaległości z płatnościami na rzecz DO KIDP oraz nie posiadają zaległości z tytułu składek członkowskich w wysokości powyżej 360,00 zł.

Zgłoszenia tylko przez panel m-Doradca do dnia 28 listopada 2022 r. lub do wyczerpania miejsc.

Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z uchwałą 13/VI/2022 § 6 Zarządu DO KIDP z dnia 27 lipca 2022 r. Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na po

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x