Szczegóły szkolenia / imprezy

Jak nie dać się stresowi
Kategoria: Jak nie dać się stresowi
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 13 / 50
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-07-05
Data zakończenia: 2022-07-05
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na Webinarium

„Jak nie dać się stresowi”

w dniu 05.07.2022 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 15.00

Wykładowca: Joanna Konczanin

INFORMACJE OGÓLNE

Termin zgłoszeń: do dnia 01.07.2022 r. w panelu mDoradca: https://mdoradca.krdp.pl/.

- Termin bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia w panelu mDoradca: do 30.06.2022 r.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie, Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie zgodnie z Regulaminem Szkoleń DO KIDP.

- Program szkolenia w załączniku


OPŁATA ZA SZKOLENIE i SPOSÓB PŁATNOŚCI:

· Doradca podatkowy niezalegający ze składkami – 99,00 zł brutto,

· Pracownik Doradcy Podatkowego nie zalegającego ze składkami – 150,00 zł brutto.

Faktury będą dostępne po szkoleniu, do pobrania w panelu mDoradca. Płatność przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, tytuł przelewu: Imię i nazwisko, nr faktury, data szkolenia.


LINK DO SZKOLENIA:

Indywidualny link do rejestracji zostanie wysłany na adres mailowy wskazany przez uczestnika w zgłoszeniu na szkolenie. Podanie błędnego adresu wiąże się z brakiem dostępu do transmisji. Prosimy sprawdzić rano w dniu szkolenia, czy otrzymali Państwo link i czy działa prawidłowo. W przypadku braku linku, prosimy o pilny kontakt z Biurem DO KIDP.

Problemy techniczne w dniu szkolenia należy zgłosić do Biura DO KIDP niezwłocznie po ich wystąpieniu (w tym samym dniu) mailem lub telefoniczne.

UWAGA!!! Prosimy sprawdzić czy wszystkie dane podane w zgłoszeniu na szkolenie w panelu mDoradca są prawidłowe (dane do wystawienia faktury, adres mailowy). Biuro DO KIDP posługuje się wyłącznie danymi podanymi w zgłoszeniu, a nie tymi ogólnie dostępnymi w mDoradcy. Często wskazane w zgłoszeniu dane do faktury są niepełne lub niezgodne z tymi dostępnymi w GUS i CEIDG


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x