Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium nr 2 z Cyberbezpieczeństwa "Zapobieganie przechwytowi komunikacji głosowo/ smsowej" - termin 2
Kategoria: Cyberbezpieczeństwo osobiste
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 5 / 25
Koszty:  199.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
199.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
199.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-03-28
Data zakończenia: 2022-03-29
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na

Webinarium nr 2 z Cyberbezpieczeństwa

o tematyce: „Zapobieganie przechwytowi komunikacji głosowo/smsowej”,

Wykładowcy: eksperci z „Fundacji CyberTax Security”

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, te same warsztaty (Webinarium nr 2) odbędą się w dwóch terminach:

1) w dniu 26.03.2022 r. (sobota) w godz. 10.00 – 15.00 (5 h)

2) w dniach 28.03 -29.03.2022 (poniedziałek – wtorek) w dwóch częściach (razem 5h). tj. 1 część warsztatów odbędzie się w dniu 28.03.2022 r. w godz. 17.30 – 20.00, II część warsztatów w dniu 29.03.2022 r. w godz. 17.30 – 20.00.

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT CYKLU 5 WARSZTATÓW Z CYBEZBEZPIECZEŃSTWA:

· Warsztaty z Cyberbezpieczeństwa będą odbywać się raz w miesiącu od lutego do czerwca 2022 r.

· Każde spotkanie dotyczy innego tematu. Można więc wziąć udział w wybranych warsztatach lub też w całym cyklu. Program warsztatów w załączeniu.

· Termin zgłoszeń: do dnia 24.03.2022 r. w panelu mDoradca lub do wyczerpania miejsc: https://mdoradca.krdp.pl/. Ze względu na specyfikę tematów, w każdym spotkaniu może wziąć udział maksymalnie do 25 osób, Decyduje kolejność zgłoszeń.

· Termin bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia w panelu mDoradca: do 24.03.2022 r.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie, Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie zgodnie z Regulaminem Szkoleń DO KIDP.

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

· Doradca podatkowy niezalegający ze składkami – 199,00 zł brutto,

· Pracownik Doradcy Podatkowego nie zalegającego ze składkami – 199,00 zł brutto.

WAŻNE! Faktury zostaną wystawione w programie mDoradca po szkoleniu, w terminie do tygodnia od jego daty. Po otrzymaniu faktury należy dokonać płatności przelewem na nr konta DO KIDP wskazany na fakturze - w terminie 14 dni od daty jej wystawienia w systemie.

W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

WAŻNE! Przed wysłaniem zgłoszenia należy dokładnie sprawdzić, czy podane dane do faktury są prawidłowe. Faktury są wystawiane na dane wskazane w zgłoszeniu na to konkretne szkolenie.

LINK DO SZKOLENIA:

Indywidualny link do rejestracji zostanie wysłany na adres mailowy wskazany przez uczestnika w zgłoszeniu na szkolenie w panelu mDoradca.

WAŻNE! Podanie błędnego adresu mailowego wiąże się z brakiem możliwości wysłania linku z dostępem do transmisji.

WAŻNE! Prosimy sprawdzić rano w dniu szkolenia, czy otrzymali Państwo link i czy działa prawidłowo. W przypadku braku linku, prosimy o pilny kontakt z Biurem DO KIDP.

INFORMACJA:

Osoby, które w dniu szkolenia miały problem z zalogowaniem się lub inne problemy techniczne uniemożliwiające udział w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z Biurem Dolnośląskiego Oddziału KIDP najpóźniej do dnia następującego bezpośrednio po szkoleniu.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x