Szczegóły szkolenia / imprezy

Bilans roku 2021
Kategoria: Bilans
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 67 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-11-25
Data zakończenia: 2021-11-25
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 25 listopada 2021 r (czwartek)

(w godz. 10.00 - 14.00)

Bilans roku 2021”

wykładowca: dr Teresa Cebrowska

Program szkolenia:

1. Zmiany w Ustawie o rachunkowości i przygotowywana jej modernizacja

2. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach Komitetu Standardów Rachunkowości

3. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym

4. Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami (polityką) rachunkowości

5. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych (harmonogramy prac, inwentaryzacja, reguły nadrzędne sprawozdawczości finansowej )

6. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących błędów (pozycje bilansu, przychody i koszty, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z działalności)

7. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe

8. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2021 (Zdolność jednostki do kontynuowania działalności – ujawnienia, Szacunki księgowe i ich ujawnienia, Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu)

9. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto ryczałt

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto ryczałt

WAŻNE INFORMACJE:

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-doradca do dnia 23 listopada 2021 r (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 4 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • Zgłoszenie na szkolenie przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link będzie wysyłany w dniach 24-25.11.2021 r. Ważne jest aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x