Szczegóły szkolenia / imprezy

Podziały i wydzielenia aportowe w praktyce 2021/ 2022 (wyzwania "Polskiego Ładu") - aspekty prawne, podatkowe i bilansowe
Kategoria: Podziały i wydzielenia aportowe w praktyce - aspekty prawne, podatkowe i bilansowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 40 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-10-01
Data zakończenia: 2021-10-01
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 01 października 2021 r (piątek)

(w godz. 10.00 - 15.30)

Podziały i wydzielenia aportowe w praktyce 2021/ 2022 (wyzwania „Polskiego Ładu”) – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe”

wykładowca: dr Andrzej Dmowski Doradca Podatkowy, Adwokat, Doktor nauk prawnych, Partner Zarządzający w grupie Russell Bedford

Część 1 - Podziały – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

1. Ograniczenia w zakresie krajowych oraz transgranicznych podziałów spółek kapitałowych

· Brak implementacji postanowień dyrektywy do polskiego sytemu prawnego w zakresie transgranicznego podziału spółek kapitałowych

· Wydzielenia oddziałów / przedstawicielstw w innych krajach i w Polsce

· Możliwe formy prawne wydzielenie aktywów i zobowiązań do innych podmiotów

· Konsekwencje podatkowe transgranicznych oraz krajowych podziałów a pozostawione aktywa na terytorium Polski

2. Podziały spółek kapitałowych w ujęciu krajowym

· zasada sukcesji pełnej i ograniczonej

· rok podatkowy w przypadku podziału spółek kapitałowych i obowiązek złożenia zeznania podatkowego

· plan podziału i technika rozliczenia podziału spółki kapitałowej

· opodatkowanie udziałowców (akcjonariuszy) spółki dzielonej przez rozdzielenie / wydzielenie

· opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału spółki kapitałowej

· opodatkowanie spółki dzielonej w przypadku podziału

· opodatkowanie nadwyżki z objęcia (nadwyżki emisyjnej) w spółce przejmującej majątek w wyniku podziału

· opodatkowanie dopłat w gotówce

· zasady utylizacji straty spółki dzielonej

· podział spółki kapitałowej a zarzut uchylania się od opodatkowania

3. Aspekty międzynarodowe podziałów spółek kapitałowych

· model transgranicznych podziałów

· brak przepisów w polskim systemie prawnym w zakresie transgranicznych podziałów

· dozwolone formy przekazania aktywów do innych podmiotów ulokowanych w innych krajach UE

· możliwość konstrukcji podziału spółki przez wydzielenie do spółki zagranicznej

Część 2 – Wydzielenia aportowe - aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

4. Wydzielenie aportowe - wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej

· wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

· "zamiana" aportowa

· wycena wkładu niepieniężnego

· zakres opodatkowania dochodu w związku z wniesieniem aportu do spółki kapitałowej oraz odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) aportowych

· zasady ustalania wartości firmy oraz wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w postaci wkładu niepieniężnego

5. Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki osobowej

· aport do spółki komandytowej / komandytowo-akcyjnej

· wycena aktywów dla celów podatkowych w spółce osobowej

· konsekwencje podatkowe związane z „aportem” do spółki osobowej

· wartość kapitałów w spółce osobowej

6. Dyskusja

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-doradca do dnia 29 września 2021 r (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • Zgłoszenie na szkolenie przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link będzie wysyłany w dniach 30.09-01.10.2021 r. Ważne jest aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x