Szczegóły szkolenia / imprezy

Faktury w obrocie gospodarczym
Kategoria: Faktury w obrocie gospodarczym
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 4 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-07-27
Data zakończenia: 2021-07-27
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 27 lipca 2021 r (wtorek)

(w godz. 9.30 – 15.00)

Faktury w obrocie gospodarczym”

wykładowca: dr Krzysztof Biernacki doradca podatkowy

Program:

Nowelizacja związana z elektronicznym wystawianiem faktur

ü  Propozycje elektronicznego wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej;

ü  Terminy wejścia w życie nowych przepisów;

ü  Faktury papierowe, elektroniczne i ustrukturyzowane;

ü  Krajowy System e-Faktur (KSeF)

ü  Wystawianie faktur w systemie KSeF;

ü  Preferencje dla podatników stosujących nowe rozwiązania;

Treść wystawianej faktury

ü  Elementy obligatoryjne i fakultatywne w treści faktury;

ü  Faktura w postępowaniu windykacyjnym;

ü  Treść faktury a jej ewidencja w pliku JPK;

ü  Korekty faktur VAT;

ü  Faktury zaliczkowe, duplikaty faktur oraz noty korygujące

ü  Faktury uproszczone, w tym ich ewidencja w pliku JPK po 1-szym lipca 2021r.

Sankcje związane z wystawieniem i rozliczeniem faktury

ü  Sankcje podatkowe, w tym sankcja administracyjna

ü  Przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej związanej z wadliwym lub nierzetelnym wystawieniem faktury;

ü  Odpowiedzialność cywilnoprawna a niewystawienie lub brak korekty faktury

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 23 lipca 2021 r. (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link będzie wysyłany w dniach 26-27.07.2021 r. Ważne jest aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x