Szczegóły szkolenia / imprezy

Sankcje w systemie podatkowym.
Kategoria: Sankcje w systemie podatkowym
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 2 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-05-31
Data zakończenia: 2021-05-31
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 31 maja 2021 r (poniedziałek)

w godz. 9:30 – 15:00

„Sankcje w systemie podatkowym”

wykładowca: dr Krzysztof Biernacki doradca podatkowy

Program szkolenia:

Obecnie ustawodawca wprowadził szereg dodatkowych obciążeń administracyjnych na podatników jako konsekwencje nieprawidłowego rozliczenia podatku. Są to sankcje administracyjne zarówno w podatkach dochodowych, jak też podatku od towarów i usług. Ponadto zwiększono również zakres odpowiedzialności karnej skarbowej, dążąc do zakończenia postępowań na etapie organu podatkowego w trybie mandatowym.
Szkolenie omawia wszystkie obowiązujące obecnie w systemie podatkowym sankcje, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz nowelizacji przepisów. Odnosi się również do szczególnych zasad odpowiedzialności i związanych z nią konsekwencji po stronie doradców podatkowych oraz biur rachunkowych.

Sankcja jako konsekwencja niedopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa

 • Rodzaje odpowiedzialności w systemie podatkowym;
 • Sankcje związane z określonym rodzajem odpowiedzialności;
 • Ryzyko podatkowe – czy i kiedy można zaakceptować sankcję ?
 • Rozwiązania szczególne – odpowiedzialność i sankcje w przypadku osób usługowo prowadzących księgi podatkowe/doradców podatkowych.

Zasady rozliczania odsetek – wybrane zagadnienia

 • Stawki odsetek za zwłokę i zasady ich stosowania;
 • Rozliczanie wpłat na poczet zaległości podatkowej w świetle zmian w Ordynacji podatkowej, która weszła w życie z dniem 01.01.2020r.
 • Opłata prolongacyjna z uwzględnieniem przepisów przeciwdziałających pandemii COVID-19

Sankcje administracyjne dotyczące rozliczeń w podatkach dochodowych

 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki i zakres przedmiotowy jego zastosowania;
 • Dobra wiara jako przesłanka odstąpienia przez organ podatkowy od nałożenia sankcji;
 • Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego;

Struktura sankcji administracyjnych w podatku od towarów i usług

 • Zasady ogólne nakładania sankcji w podatku VAT
 • Stawki sankcji
 • Wyłączenia przy nałożeniu sankcji
 • Przesłanki nałożenia sankcji w świetle wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 (sygn. C-935/19)
 • Zagadnienia procesowe związane z nałożeniem sankcji

Kodeks karny skarbowy – wybrane zagadnienia

 • Nowelizacja przepisów od 1-go maja 2021r.
 • Czynny żal, w tym przy korekcie pliku JPK
 • Czynny żal przy złożonej po terminie informacji TPR (ceny transferowe)

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

 • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.
 • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Zgłoszenia tylko przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 27 maja 2021 r. (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

 • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

 • UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link będzie wysyłany w dniach 28.05.21 r. oraz 31.05.21 r. Ważne jest aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x