Szczegóły szkolenia / imprezy

Projektowane zmiany w pliku JPK.
Kategoria: JPK
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 47 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-05-14
Data zakończenia: 2021-05-14
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 14 maja 2021 r. (piątek)

w godz. 10:00 - 14:00

„Projektowane zmiany w pliku JPK”

wykładowca: dr Krzysztof Biernacki doradca podatkowy

Program szkolenia:

 • Podstawa prawna zmian – projekt z 9 marca 2021r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Projektowane zmiany w części deklaracyjnej;
 • Zmiany związane z oznaczeniami poszczególnych transakcji w części ewidencyjnej w zakresie sprzedaży objętej kodami GTU;
 • Doprecyzowanie zasad ewidencjonowania usług oznaczanych w pliku JPK kodami GTU;
 • Zmiany związane z oznaczeniem TP;
 • Nowy sposób oznaczania transakcji skrótem MPP;
 • Uszczegółowienie oznaczeń poszczególnych dokumentów ujmowanych w pliku JPK
 • Projektowane terminy wejścia w życie nowych zasad.

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

 • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.
 • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Zgłoszenia tylko przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 12 maja 2021 r. (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

 • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 4 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

 • UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link będzie wysyłany w dniach 13-14.05.2021 r. Ważne jest aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x