Szczegóły szkolenia / imprezy

Opodatkowanie czynności prawnych na rynku nieruchomości
Kategoria: Nieruchomości
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 55 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-05-11
Data zakończenia: 2021-05-11
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 11 maja 2021 r (wtorek)

(w godz. 10:00-15:00)

Opodatkowanie czynności prawnych na rynku nieruchomości”

wykładowca: Stella Brzeszczyńska doradca podatkowy

Program:

1. Nieruchomość jako przedmiot czynności prawnej i czynności podatkowej

1.1. Nieruchomości gruntowe i części składowe.

1.2. Grunty zabudowane i niezabudowane – kwalifikacja podatkowa

1.3. Nieruchomości lokalowe i ich części składowe. Nieruchomość wspólna.

1.4. Obiekty budowlane wybudowane na cudzym gruncie

1.5. Budowle i urządzenia budowlane

2. Własność podatkowa a prawo cywilne

3. Współwłasność – problemy podatkowe

4. Umowa o wspólne przedsięwzięcie – 4 warianty

- rozliczenie przedsiębiorcy

- rozliczenie osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

5. Sprzedaż prywatnej nieruchomości

5.1 Termin 5 lat – jak liczyć przy spadku, dziale, spadku, rozwodzie

5.2. Wydatki na cele mieszkaniowe – najnowsze orzecznictwo

6. Handel nieruchomościami

6.1. Zakup towaru handlowego – podatek dochodowy

- „ujawnienie” środka trwałego

6.2. Zakup towaru handlowego – podatek VAT

1) Rozliczenie podatku naliczonego

- zakup przed rejestracją – praktyka US,

2) Zmiana przeznaczenia a korekta VAT

- towaru handlowego w środek trwały

- środka trwałego w towar handlowy

- krótkoterminowy najem przed sprzedażą

7. Sprzedaż gruntów a VAT

7.1. Wyprzedaż majątku wynajmowanego/wydzierżawianego – w praktyce

7.2. Podziały, zbrojenie działek, projekty zabudowy a VAT

8. Zwolnienia w podatku VAT

8.1. Zasiedlenie

- w budynku nowo wybudowanym ale po wielu latach od zakończenia budowy

- w budynku zmodernizowanym z wysokimi nakładami na cały budynek – jak liczyć % nakładów na lokale

- w budynku wyremontowanym z dużymi nakładami na niektóre lokale (jedną kondygnację)

- lokali zmodernizowanych pow. 30% - towary handlowe

- lokali zmodernizowanych pow. 30% - środki trwałe

- w budynku wybudowanym na cudzym gruncie

8.2. Prawo (brak prawa) do odliczenia podatku naliczonego

8.3. Grunty nieprzeznaczone pod zabudowę

9. Cesje umów przedwstępnych (deweloperskich)

9.1. Co jest przychodem i kosztem w podatku dochodowym

9.2. Przelew (usługa) czy dostawa lokalu – problemy ze stawką VAT

9.3. Korekta faktury zaliczkowej?

10. Najem nieruchomości. Usługi zakwaterowania

10.1. Lokal i budynek mieszkalny/niemieszkalny

a) miejsce postojowe

b) podatek od nieruchomości w trakcie najmu

10.2. Refakturowanie mediów a limit 200 tys. zł

10.3. Wynajmowanie przez nierezydenta

- siedziba i stałe miejsce wykonywania działalności

10.4. Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie najmem w podatku VAT

- umowa, w której najemca wystawia faktury wynajmującemu

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-doradca do dnia 09 maja 2021 r (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • Zgłoszenie na szkolenie przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link będzie wysyłany w dniach 10-11.05.2021 r. Ważne jest aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x