Szczegóły szkolenia / imprezy

Rozliczenie tarczy antykryzysowej oraz podatkowe zamknięcie roku 2020
Kategoria: Rozliczenie tarczy antykryzysowej oraz podatkowe zamknięcie roku 2020
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 49 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-02-04
Data zakończenia: 2021-02-04
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 04 lutego 2021 r (czwartek)

(w godz. 09:30-15:00)

„Rozliczenie tarczy antykryzysowej oraz podatkowe zamknięcie roku 2020”

wykładowca: dr Krzysztof Biernacki doradca podatkowy

Program szkolenia:

I. Rozliczenie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków – wybrane zagadnienia:

a) Czy otrzymane świadczenia (dotacja, umorzona pożyczka itp.) są przychodem podatkowym ?

b) Jak kwalifikować w kosztach podatkowych wydatki sfinansowane z otrzymanych świadczeń ?

c) Czy otrzymane świadczenia wpływają na rozliczenie podatku VAT ?

d) Przesunięte terminy do zapłaty podatków dochodowych;

II. Pozostałe instrumenty wsparcia podatników i ich rozliczenie w podatkach dochodowych:

a) Ważniejsze ulgi w podatkach dochodowych w ramach pakietu tarczy antykryzysowej

b) Odliczenie straty za rok 2020 w korekcie zeznania za rok 2019.

c) Biała lista podatników VAT i obowiązkowa podzielona płatność – skutki w podatkach dochodowych.

d) Ograniczanie zatorów płatniczych – „ulga na złe długi” w podatkach dochodowych.

III. Przychody i koszty podatkowe

a) Powstanie przychodu i jego korekta w świetle aktualnego orzecznictwa;

b) Przychody i koszty w ramach źródeł uzyskania przychodu w podatku PIT;

c) Korekta kosztu podatkowego w świetle aktualnych przepisów i orzecznictwa;

d) Koszty pośrednie i bezpośrednie – rozliczenie na przełomie lat, koszty po zamknięciu sprawozdania;

e) Przychody pracowników i ich rozliczenie w 2020r.

IV. Pozostałe zagadnienia związane z zamknięciem roku podatkowego:

a) Źródła finansowania przedsiębiorstwa a koszty podatkowe;

b) Rozliczenie wynagrodzeń zarządów spółek kapitałowych;

c) Rozliczenie straty z lat poprzednich;

d) Terminy i zasady wyboru określonych sposobów zapłaty zaliczki na podatek dochodowy;

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-doradca do dnia 02 lutego 2021 r (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • Zgłoszenie na szkolenie przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link będzie wysyłany w dniach 03-04.02.2021 r. Ważne jest aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x