Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek CIT "estoński" - wyzwanie i ryzyko w świetle nowych przepisów i wyjaśnień MF
Kategoria: Podatek CIT "estoński" - wyzwanie i ryzyko w świetle nowych przepisów i wyjaśnień MF
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 17 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-01-28
Data zakończenia: 2021-01-28
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 28 stycznia 2021 r (czwartek)

(w godz. 09:30-13:00)

„Podatek CIT „estoński” – wyzwanie i ryzyko w świetle nowych przepisów i wyjaśnień MF”

wykładowca: dr Krzysztof Biernacki doradca podatkowy

Program szkolenia:

1) Istota i korzyści finansowe wynikające z wyboru podatku ryczałtowego;

2) Podmioty uprawnione do skorzystania z nowego podatku ryczałtowego, w tym podmioty przekształcone, podzielone i połączone;

3) Przesłanki umożliwiające wybór podatku ryczałtowego;

4) Ewidencja związana z podatkiem ryczałtowym;

5) Pojęcie inwestycji w podatku ryczałtowym;

6) Stawki podatku oraz zasady ich stosowania;

7) Przedmiot i podstawa opodatkowania

8) Obowiązek zapłaty podatku w związku z wyborem podatku ryczałtowego

9) Obowiązki informacyjne

10) Odpowiedzialność przy korzystaniu z podatku ryczałtowego

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-doradca do dnia 26 stycznia 2021 r (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 3 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • Zgłoszenie na szkolenie przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link będzie wysyłany w dniach 27-28.01.2021 r. Ważne jest aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x