Szczegóły szkolenia / imprezy

Publikacje "Podatki 2021 dla doradców podatkowych"
Kategoria: Podatki 2021
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 205 / 250
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-11-30
Data zakończenia: 2020-11-30
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi,

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP uprzejmie informuje, że chce przekazać doradcom podatkowym z regionu Dolnego Śląska darmowy zbiór przepisów „Podatki 2021 dla doradców podatkowych”: zawierający:

Akty prawne:

· Ordynacja podatkowa

· Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

· Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

· Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

· Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

· Ustawa o podatku od towarów i usług

· Ustawa o podatku akcyzowym

· Ustawa o podatku od spadków i darowizn

· Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

· Ustawa o opłacie skarbowej

· Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

· Ustawa o podatku tonażowym

· Ustawa o doradztwie podatkowym

· Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

· Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzenia wykonawcze

· Ustawa o rachunkowości

Zasady przyznawania publikacji:

1. Publikację otrzymuje doradca podatkowy z regionu dolnośląskiego, który wyśle zgłoszenie przez panel m-doradca do dnia 30.11.2020 r.

2. Egzemplarze będą wysyłane bezpośrednio z drukarni pocztą tradycyjną na adres podany przy zgłoszeniu

3. Każdy doradca podatkowy może otrzymać tylko 1 bezpłatny egzemplarz publikacji

4. Doradca podatkowy, aby otrzymać publikację nie może mieć żadnych zaległości wobec Krajowej Izby Doradców Podatkowych – czy to z tytułu opłacania szkoleń czy z tytułu opłacania składek członkowskich.

5. Jest możliwość zakupu dodatkowego egzemplarza „Podatki 2021 dla doradców podatkowych”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem DO KIDP sekretariat@kidp.wroclaw.pl


W imieniu Zarządu DO KIDP

dr Jacek Andrzej Zieliński

Przewodniczący Zarządu


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x