Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany na 2021 rok w przepisach podatkowych.
Kategoria: Zmiany w przepisach
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 160 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-12-02
Data zakończenia: 2020-12-02
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 02 grudnia 2020 r (środa)

(w godz. 09:30-15:00)

„Zmiany na 2021 rok w przepisach podatkowych”

wykładowca: dr Krzysztof Biernacki doradca podatkowy

Program szkolenia:

1) Zmiany w podatku VAT – tzw. SLIM VAT:

i. Zmiany doprecyzowujące;

ii. Nowe propozycje przy rozliczaniu podatku VAT;

iii. Nowe zasady rozliczania TAX FREE;

2) Pozostałe zmiany w podatku VAT:

i. Sprzedaż na odległość w świetle nowelizacji DYREKTYWA RADY (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. U. UE z 2.12.2019r., L 310/1);

ii. Paragony fiskalne z numerem NIP w ewidencji JPK – nowe zasady;

iii. Projekt rozporządzenia dot. kas fiskalnych;

3) Zmiany w podatkach dochodowych – podatek CIT w spółkach komandytowych i spółkach jawnych oraz zmiany w podatku zryczałtowanym:

i. Nowa definicja spółki „nieruchomościowej”;

ii. Rozliczenie spółki komandytowej i jawnej podatkiem CIT;

iii. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych;

iv. Zmiany w zryczałtowanym podatku przychodowym;

4) Nowy podatek dochodowy – tzw. podatek estoński:

i. Podmioty uprawnione od wyboru nowego rozliczenia;

ii. Zasady ewidencji transakcji oraz obowiązki informacyjne;

iii. Przedmiot i podstawa opodatkowania

iv. Rozliczenie nowego sposobu opodatkowania versus regulacje dotychczasowe;

5) Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych:

i. Ponowna zmiana dot. objęcia podatkiem u źródła płatności należności powyżej 2 mln zł;

ii. Tzw. ulga na robotyzację;

iii. Projekt rozporządzenia dot. przesunięcia terminu zapłaty zaliczeń na podatek;

6) Zmiany w pozostałych obciążeniach:

i. Podatek „od deszczu”;

ii. Podatek „cukrowy”

iii. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej;

iv. Objęcie umów o dzieło ewidencją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-doradca do dnia 30 listopada 2020 r. (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • Zgłoszenie na szkolenie przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link będzie wysyłany w dniu 01.12.2020 r. Ważne jest aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x