Szczegóły szkolenia / imprezy

Seminarium: Jednolity Plik Kontrolny od 1-go pażdziernika 2020 r.
Kategoria: JPK
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 165 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-09-22
Data zakończenia: 2020-09-22
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 22 września 2020 r (wtorek)

(w godz. 09:30-15:00)

„SEMINARIUM: Jednolity Plik Kontrolny od 1- go października 2020 r.”

wykładowca: dr Krzysztof Biernacki doradca podatkowy

Program szkolenia:

Celem dalszego uszczelniania poboru podatku VAT ustawodawca zdecydował się na istotne rozszerzenie zakresu danych, które podatnicy obligatoryjnie będą zobowiązani przekazywać do organów podatkowych od października 2020r. Zarówno zmiany ustawowe jak też nowe rozporządzenie wprowadzające strukturę oraz nowy zakres danych w plikach JPK_VDEK z jednej strony doprecyzowują zasady identyfikacji i raportowania realizowanych przez podatników transakcji, z drugiej natomiast w sposób istotny zwiększają ilość informacji zawartych w nowym formacie pliku JPK.

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu nowej struktury pliku JPK_VDEK ze szczególnym uwzględnieniem dodanych przez ustawodawcę oznaczeń dla poszczególnych rodzajów transakcji. Całość oparta będzie zarówno na analizie przepisów ustawowych, jak również wyjaśnień opublikowanych przez ministerstwo finansów.

1) Nowe regulacje w podatku VAT oraz nowe rozporządzenie dot. JPK_VDEK – zakres zmian.

2) Nowa struktura danych w części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej pliku JPK;

3) Dane niezbędne do określenia wysokości podatku należnego i naliczonego;

4) Nowe pola związane z korektą podatku naliczonego, rozliczeniem zakupu kas fiskalnych oraz zaliczeniem zwrotu podatku na inne zobowiązania podatkowe;

5) Dodatkowe dane identyfikujące wykonywane przez podatnika czynności;

6) Dotychczasowe pola w zakresie rozliczenia podatku należnego;

7) Nowe oznaczenia cyfrowe przedmiotu transakcji towarowej lub usługowej;

8) Oznaczenia literowe rodzajów transakcji;

9) Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży;

10) Ewidencja na potrzeby rozliczenia podatku naliczonego;

11) Nowe oznaczenia w części ewidencyjnej dotyczącej podatku naliczonego;

12) Dodatkowe oznaczenia dla określonych dowodów nabycia towarów oraz korekt;

13) Zasady stosowania wielu oznaczeń w ewidencji sprzedaży i zakupów;

14) Zasady korekt deklaracji, w tym części deklaracyjnej lub ewidencyjnej;

15) Deklaracje w rozliczeniach kwartalnych.

16) Sankcje za błędną identyfikację zdarzeń w nowym pliku JPK.

17) Pytania

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP 3811 4011 2400 0040 0430 0010 11 w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-Doradca do dnia 20 września 2020 r. (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • Zgłoszenie na szkolenie przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link wraz z instrukcją będzie wysyłany w dniu 21.09.2020 r. Nie będzie potrzeby zakładania dodatkowych kont, uczestnik szkolenia otrzyma link wraz z loginem i hasłem i na tej podstawie zaloguje się do okna ze szkoleniem.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x