Szczegóły szkolenia / imprezy

Przekształcenia przedsiębiorstw w aspekcie prawnym i podatkowym
Kategoria: Przekształcenia przedsiębiorstw w aspekcie prawnym i podatkowym
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 76 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-08-06
Data zakończenia: 2020-08-06
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 06 sierpnia 2020 r (czwartek)

(w godz. 10:00-14:00)

„Przekształcenia przedsiębiorstw w aspekcie prawnym i podatkowym”

wykładowca: dr Marcin Pacyna doradca podatkowy

Program szkolenia:

1. Formy reorganizacji działalności gospodarczej

- przekształcenie

- podział

- połączenie

- aporty

2. Techniczno-prawne aspekty rejestracji zmian

- zasady rejestracji w KRS i rola referendarzy sądowych

- prawo „formularzowe” i forma dokumentów

- uzupełnianie braków i „bezpieczne” zwroty wniosków

- środki zaskarżania

- system S-24 przy reorganizacji działalności

3. Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego

- sukcesja generalna

- pełne i niepełne następstwo prawne

- odpowiedzialność za zobowiązania poprzedników prawnych

- następstwo prawne a odpowiedzialność jako podmiot trzeci

4. Skutki w podatkach dochodowych

- zorganizowana część przedsiębiorstwa i inne formy

- przychody i koszty przy reorganizacji spółek z o.o.

- przychody i koszty przy reorganizacji spółek jawnych i komandytowych

5. VAT przy reorganizacji działalności

- zorganizowana część przedsiębiorstwa i inne formy

- problem z VAT naliczonym

- fakturowanie

6. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową – szybka ścieżka

- klasyczne przekształcenie

- brak badania przez biegłego

- problem z użytkowaniem wieczystym

7. Zagadnienia o charakterze rejestracyjno-ewidencyjnym

- przejście NIP na następcę prawnego

- niezbędne zgłoszenia reorganizacji działalności

8. Inne zagadnienia

- zastrzeżenie prawa własności

- przeniesienie umów najmu, leasingu i podobnych

- wpływ reorganizacji działalności na kredyty, pożyczki i inne zobowiązania

- cesje i przejęcia długów

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-Doradca do dnia 4 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00 (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 3 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • Zgłoszenie na szkolenie przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link wraz z instrukcją będzie wysyłany w dniach od 04.08 do 05.08.2020 r. Nie będzie potrzeby zakładania dodatkowych kont, uczestnik szkolenia otrzyma link wraz z loginem i hasłem i na tej podstawie zaloguje się do okna ze szkoleniem.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x