Szczegóły szkolenia / imprezy

Pracownicze Plany Kapitałowe- zasady wdrażania i współpracy między Doradcą Podatkowym a Klientem
Kategoria: Pracownicze Plany Kapitałowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 78 / 500
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-08-11
Data zakończenia: 2020-08-11
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 11 sierpnia 2020 r (wtorek)

(w godz. 10:00-14:00)

„Pracownicze Plany Kapitałowe – zasady wdrażania i współpracy między Doradcą Podatkowym a Klientem”

wykładowca: Agnieszka Łapińska

Celem szkolenia jest wskazanie obowiązków związanych z wdrożeniem i obsługą PPK po stronie Klienta i Doradcy Podatkowego oraz możliwości scedowania dodatkowych obowiązków na Doradcę Podatkowego.

Program szkolenia:

1. PPK wdrożenie :

a. Dla kogo i od kiedy należy tworzyć PPK

b. Procedura wdrożenia PPK w firmie:

i. Zasady wyboru instytucji zarządzającej środkami PPK

ii. Umowy zawierane w związku z PPK:

iii. Obowiązki administracyjne i informacyjne na etapie wdrażania PPK leżące po stronie pracodawcy/zleceniodawcy

c. Obowiązki administracyjne i informacyjne w przypadku nowozatrudnionych pracowników i zleceniobiorców.

d. Sankcje grożące za naruszenie ustawy PPK – jakie mogą być koszty i kto ponosi odpowiedzialność za nałożone kary.

2. Obowiązki administracyjne związane z PPK w trakcie:

a. Obowiązki informacyjne względem nowozatrudnionego pracownika lub zleceniobiorcy

b. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez pracownika lub zleceniobiorcę

3. Wpłaty na PPK

a. Wpłaty na PPK finansowane przez Pracodawcę/ Zleceniodawcę

b. Wpłata na PPK pracownika/zleceniobiorcy:

i. Składniki wynagrodzenia od których naliczane są składki na PPK

ii. Wysokość wpłaty obowiązkowej podstawowej lub obniżonej

iii. Zasady wnioskowania o obniżoną wpłatę podstawową lub zmiany jej wysokości

iv. Zasady naliczania ostatecznej wysokości wpłaty podstawowej

v. Wysokości i zasady wnioskowania oraz zmiany wysokości wpłaty dodatkowej

c. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od składek PPK finansowanych przez Pracodawcę/ Zleceniodawcę

d. Zasady rozliczania wpłat na PPK w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez pracownika / zleceniobiorcę

e. Korekty list płac a składki na PPK

f. Wpływ wpłat na PPK na potrącenia z wynagrodzenia

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

99,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-Doradca do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00 (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 3 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • Zgłoszenie na szkolenie przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link wraz z instrukcją będzie wysyłany w dniach od 07.08 do 10.08.2020 r. Nie będzie potrzeby zakładania dodatkowych kont, uczestnik szkolenia otrzyma link wraz z loginem i hasłem i na tej podstawie zaloguje się do okna ze szkoleniem.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x