Szczegóły szkolenia / imprezy

Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza organizacji oraz Stowarzyszenia i Fundacje w roli podatnika podatku dochodowego.
Kategoria: Fundacje i stowarzyszenia
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 29 / 80
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-10-28
Data zakończenia: 2019-10-28
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 28 października 2019r (poniedziałek)

(w godz. 10:00 – 16:00)

„Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza organizacji oraz Stowarzyszenia i Fundacje w roli podatnika podatku dochodowego”

wykładowca: dr Monika Mucha

doradca podatkowy i doktor nauk prawnych specjalizacja Prawo administracyjne - Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739, były współpracownik Roedl & Partner Oddział we Wrocławiu. Jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu.

Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”.

Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego w Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, w Dolnośląskiej wyższej Szkole, były Kierownik Katedry Administracji Publicznej, uczestniczka licznych konferencji naukowych, wykładowca studiów podyplomowych.

Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych dla uczelni wrocławskich oraz panel podatkowych dla radców skarbowych we współpracy z MDDP.

Program szkolenia:

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA I ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI

  • Działalność statutowa organizacji- cele pożytku publicznego
  • Działalność nieodpłatna
  • Działalność odpłatna- czego boją się organizacje?
  • Działalność gospodarcza- ustawowe ograniczenia

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE W ROLI PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO

  • Pozostałe zagadnienia

Miejsce szkolenia

Hotel Śląsk

ul. Oporowska 60, Wrocław

https://www.hotel-slask.pl/

Odpłatność za szkolenie:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

246,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 23 października 2019r.

Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

Ograniczona liczba miejsc na szkoleniu tj. 80 miejsc

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Harmonogram godzinowy w załączniku.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x