Szczegóły szkolenia / imprezy

Dokumentacja podatkowa transakcji pomiedzy podmiotami powiązanymi sporządzana za rok 2019r- aspekty teoretyczne i praktyczne
Kategoria: Dokumentacja podatkowa
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 27 / 80
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-05
Data zakończenia: 2019-11-05
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 05 listopada 2019r (wtorek)

(w godz. 10:00 – 16:00)

„Dokumentacja podatkowa transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi sporządzana za rok 2019- aspekty teoretyczne i praktyczne”

wykładowca: Kamil Wiśniewski doradca podatkowy

Mariusz Raszczyk doradca podatkowy

Miejsce szkolenia

Hotel Śląsk

ul. Oporowska 60, Wrocław

https://www.hotel-slask.pl/

Program szkolenia:

1.Kierunki zmian regulacji dotyczących dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi

2.Regulacje obowiązujące przy sporządzaniu dokumentacji transakcji za rok 2019

3.Praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji

Odpłatność za szkolenie:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

246,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 31 października 2019r.

Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

Ograniczona liczba miejsc na szkoleniu tj. 80 miejsc

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Harmonogram godzinowy szkolenia

09:00

-

10:00

Rejestracja uczestników szkolenia

10:00

-

11:30

Szkolenie:„Dokumentacja podatkowa transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi sporządzana za rok 2019r- aspekty teoretyczne i praktyczne”

wykładowca: Kamil Wiśniewski, Mariusz Raszczyk

11:30

-

12:00

Przerwa kawowa (kanapkowa)

12:00

-

13:30

Szkolenie: c.d.

13:30

-

14:00

Przerwa kawowa (kanapkowa)

14:00

-

16:00

Szkolenie: c.d.

16:00

-

Pożegnanie uczestników


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x