Aktualność: Zapraszenie do składania zgłoszeń na przedstawiciela społecznego

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi,

Serdecznie zapraszamy doradców podatkowych z regionu dolnośląskiego do zgłaszania gotowości do udziału w postępowaniach karnych lub karnych skarbowych w charakterze przedstawiciela społecznego (wzór zgłoszenia w załączeniu).

Zgodnie z Uchwałą nr 155/2021 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przedstawicieli społecznych powoływanych przez Krajową Izbę Doradców podatkowych, Regionalne Oddziały realizując zadania statutowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych powołują przedstawicieli społecznych w rozumieniu art. 90 Kodeksu postępowania karnego.

Zadaniem przedstawicieli społecznych jest udział w toczących się postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonych przeciwko doradcom podatkowym, gdzie zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.

Wobec powyższego, prosimy o przesłanie skanu podpisanego zgłoszenia e-mailem na adres: dolnoslaski@kidp.pl
DATA PUBLIKACJI: 2022-03-07 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x